dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nghi Thức Đội mien phi,tai lieu Nghi Thức Đội mien phi,bai giang Nghi Thức Đội mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/27/2014 11:19:00 AM
Filesize: 8.88 M
Download count: 71
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


NGHI THỨC
D?I THI?U TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
(Th?c hi?n theo hu?ng d?n c?a HDD Tp.)
- Phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Những qui định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ.
- Những qui định mang nét đặc trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Câu 1: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gi`?
NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
BIỂU TRƯNG
CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI
Đội ca: CÙNG NHAU TA ĐI LÊN
Nhạc và lời: Phong Nhã
HỒ SƠ
Chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên.
Sổ Nhi đồng, sổ Chi đội, sổ Liên đội, sổ Truyền thống, sổ Tổng phụ trách Đội.
Sách:
Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Cẩm nang thực hiện chương trình Rèn luyện phụ trách Đội.
Hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên
QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC

CÁCH SO CỰ LY TRONG ĐỘI HÌNH
Cự ly rộng
Cự ly hẹp
HÀNG DỌC – HÀNG NGANG – CHỮ U
ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC
A
B
C
D
ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC
SO HÀNG ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC
Cự ly rộng
Cự ly hẹp
ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG
A
B
C
ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG
ĐỘI HÌNH CHỮ U
4
3
2
1
A
1
2
3
4
1
2
3
4
B
C
1
2
3
4
D
ĐỘI HÌNH CHỮ U
ĐỘI HÌNH CHỮ U
SO HÀNG ĐỘI HÌNH CHỮ U
Phân đội 1 và 2
SO HÀNG ĐỘI HÌNH CHỮ U
Phân đội 2 và 3
SO HÀNG ĐỘI HÌNH CHỮ U
Phân đội 3 và 4
ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN
ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN
Khẩu lệnh so cự ly:
Cự ly rộng chỉnh đốn đội ngũ!
Cự ly rộng được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay, cánh tay với thân người tạo 1 góc 900
Cự ly hẹp chỉnh đốn đội ngũ!
Cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay, cánh tay với thân người tạo 1 góc 450

ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN
Đội hình vòng tròn có thể thực hiện phần múa hát sinh hoạt tập thể, quản trò…
Các bài hát sinh hoạt tập thể theo quy định cho các em đội viên
* Em bay trong đêm pháo hoa.
* Năm cánh sao vui.
* Sao vui của em.
* Trái đất này là của chúng mình.
* Thiếu nhi thế giới liên hoan.
ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
* Các động tác cá nhân tại chỗ:
1. Đứng nghỉ – Đứng nghiêm
2. Quay trái – Quay phải – Quay đằng sau.
3. Chào kiểu Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh
4. Tháo - thắt khăn quàng đỏ.
5. Dậm chân tại chỗ.
6. Chạy tại chỗ.
7. Giương cờ, vác cờ.
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
* Khẩu lệnh tập trung:
- Chi Đội - tập họp!

* Đội hình thực hiện: đội hình hàng ngang (hoặc hàng dọc), so cự ly rộng hẹp.
* Khẩu lệnh so cự ly:
- Cự ly rộng nhìn chuẩn – thẳng!
- Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng!
* Điểm số báo cáo từng toàn chi đội, từng phân đội.
* Khẩu lệnh điểm số toàn chi đội:
- Chi đội trưởng: Nghiêm! Chi đội điểm số!
- Phân đội trưởng phân đội 1: Một!
- Người cuối cùng phân đội 1: (số của mình) hết!
- Phân đội trưởng phân đội 2…: đếm tiếp tục đến hết các phân đội
* Lưu ý:
- Đội viên đánh mặt qua trái khi đếm số.
- Khi lên báo cáo, chỉ huy cộng thêm Ban chỉ huy, đội nghi lễ (nếu có) để báo cáo cấp trên.


CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
* Các khẩu lệnh thực hiện động tác:
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Các động tác di động:
1. Sang trái, sang phải.
2. Tiến, lùi.
3. Đi đều.
4. Chạy đều.
5. Đi đều chuyển hướng vòng trái, vòng phải, vòng đằng sau bên trái, vòng đằng sau bên phải.
6. Chạy đều chuyển hướng vòng trái, vòng phải, vòng đằng sau bên trái, vòng đằng sau bên phải.

CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Khẩu lệnh tập trung:
- Chi Đội - tập họp!

* Đội hình thực hiện: đội hình hàng dọc, so cự ly rộng hẹp.
* Khẩu lệnh so cự ly:
- Cự ly rộng nhìn chuẩn – thẳng!
- Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng!
* Điểm số báo cáo từng phân đội, điểm số toàn chi đội.
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Khẩu lệnh điểm số từng phân đội:
- Chi đội trưởng:
Các phân đội điểm số báo cáo! Nghỉ!
- Từng phân đội trưởng bước lên thực hiện:
Phân đội trưởng:
Nghiêm! Phân đội điểm số! Một!
* Lưu ý: Đội viên đánh mặt qua trái khi đếm số.

CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
CÁC ĐỘNG TÁC CÁ NHÂN TẠI CHỖ
* Khẩu lệnh báo cáo:
- Từng phân đội trưởng bước lên thực hiện:
* Phân đội trưởng:
Báo cáo!
Báo cáo chi đội trưởng! Phân đội … có … đội viên, có mặt… (vắng mặt…có lý do…không có lý do…). Báo cáo hết!
* Chi đội trưởng: Được!
* Phân đội trưởng: Rõ!
* Các khẩu lệnh thực hiện động tác:
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Các khẩu lệnh thực hiện động tác đang đi đều để chuyển hướng:
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Các khẩu lệnh thực hiện động tác đang chạy đều để chuyển hướng:
* Vòng trái
* Vòng phải
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
* Vòng đằng sau bên phải
* Vòng đằng sau bên trái
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
CÁC ĐỘNG TÁC DI ĐỘNG
NGHI LỄ ĐỘI
* Các bước thực hiện tiếp theo sau khi chi đội trưởng đã tập trung, điều chỉnh cự ly đội hình và trở về đứng ngang bên tay phải với phân đội trưởng phân đội 1
* Đội cờ bao gồm: 1 đội viên cầm cờ Nước, 1 đội viên cầm cờ Đội, 2 đội viên hộ cờ.
NGHI LỄ CHÀO CỜ
NGHI LỄ CHÀO CỜ
NGHI LỄ CHÀO CỜ
NGHI LỄ CHÀO CỜ
NGHI LỄ CHÀO CỜ
NGHI LỄ CHÀO CỜ
LỄ DIỄU HÀNH
Trình tự thực hiện:
- Khi các đội hình tập trung ổn định xong, chỉ huy lễ diễu hành cho toàn đội hình nghiêm và lên báo cáo phụ trách đơn vị.
- Nội dung báo cáo: “Báo cáo! Báo cáo ……., các đơn vị đã sẵn sàng, xin phép lễ diễu hành được bắt đầu!”. Phụ trách đơn vị đáp lại: “Cho phép thực hiện lễ diễu hành!”. Chỉ huy đáp: “Rõ!”
- Chỉ huy lễ diễu hành về trước đội hình hô khẩu lệnh: “Lễ diễu hành bắt đầu!”

LỄ DIỄU HÀNH
* Đi diễu hành theo nhịp hành tiến (đi đều).
* Đội hình cờ nước, cờ đội thực hiện giương cờ tại khu vực lễ đài chính, ở những vị trí còn lại đội cờ vác cờ di chuyển, 2 đội viên ở vị trí hộ cờ thực hiện động tác đi đều trong quá trình di chuyển.
* Mỗi đội hình di chuyển cách nhau 3m, chỉ huy đội nghi lễ và chỉ huy đội nghi thức cách đội hình của mình 1m
LỄ DIỄU HÀNH
Khối nghi lễ: Bảng tên  Cờ Nước  Cờ Đội  2 hộ cờ  đội rước ảnh Bác Hồ (nếu có) chỉ huy đội nghi lễ  đội trống đội kèn
Đội hình nghi lễ
Ảnh Bác
Bảng tên
Hộ cờ
LỄ DIỄU HÀNH
- Khối nghi thức: Chỉ huy đội nghi thức  đội hình nghi thức. Đi diễu hành theo nhịp hành tiến (đi đều). Khi đến vạch chào, chỉ huy Đội hô chào và thực hiện động tác chào Đội. Đội hình nghi thức thực hiện động tác chào Đội, tay còn lại vẫn đánh theo nhịp. Đến vạch thôi chào chỉ huy Đội hô: Thôi! Và bỏ tay xuống. Đội hình nghi thức thực hiện động tác thôi chào, tiếp tục đi đều.
LỄ DIỄU HÀNH
Khối cổ động: Đội cờ phướng, đội hoa, đội ráp hình... (nếu có) đi bình thường, có thể biểu diễn vui tươi sinh động, sáng tạo.
LỄ DIỄU HÀNH
Đội hình cổ động
Đội hình nghi thức
Đội hình nghi lễ
Ảnh Bác
Khán đài
Khối nghi lễ
Khối
cổ động
Khối
nghi thức
7 YÊU CẦU VỚI NGƯỜI ĐỘI VIÊN