dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an NEU NGAY MAI CHANG BAO GIO DEN mien phi,tai lieu NEU NGAY MAI CHANG BAO GIO DEN mien phi,bai giang NEU NGAY MAI CHANG BAO GIO DEN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/14/2014 1:50:35 PM
Filesize: 4.03 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Etty
Bài viết: Norma Cornett Marek
Âm nhạc: Serenade, của: Schubert
אתי
Nếu NGÀY MAI
chẳng bao giờ đến
If I knew it would be the last time
that I`d see you fall asleep,

I would tuck you in more tightly
and pray the Lord, your soul to keep...
Nếu anh biết đó lại là lần cuối
được nhìn em đang say giấc ngủ yên,
Anh đã ôm em thật chặt trong lòng
và xin Chúa, giữ gìn hồn em mãi...
If I knew it would be the last time
that I`d see you walk out the door,

I would give you a hug and kiss
and call you back for just one more...
Nếu anh biết đó lại là lần cuối
anh thấy em đưa bước khỏi cửa nhà,
Anh đã ôm em, hôn em từ giã
và gọi em lại để lần nữa ôm hôn em...
If I knew it would be the last time
I`d hear your voice lifted up in praise,

I would tape each word and action,
and play them back throughout my days....
Nếu anh biết đó lại là lần cuối
được nghe em cao giọng hát ngợi ca
Anh sẽ ghi băng từng việc từng lời,
Và nghe lại những ngày đời còn lại....
If I knew it would be the last time,
I would spare an extra minute or two
To stop and say, "I love you"...

Instead of assuming you know I do...
Nếu anh biết đó lại là lần cuối,
Anh sẽ thêm ra vài phút đồng hồ
Để dừng lại nói rằng, "Anh yêu em"...
Chứ chẳng cho rằng em đã biết rồi...
So just in case tomorrow never comes,
and today is all I get,

I`d like to say how much I love you,
and I hope we never will forget...


Vậy nếu ngày mai chẳng bao giờ đến,
Và tất cả những gì anh hiện có là hôm nay,
Anh muốn nói anh tha thiết yêu em,
Và hy vọng chẳng bao giờ mình quên được...


Tomorrow is not promised to anyone,
young or old alike,

And today may be the last chance you get
to hold your loved one tight...
Ngày mai chẳng bao giờ được hứa,
cho một ai, dù già cả trẻ trung,
Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng
để ghì chặt người bạn yêu tha thiết...
So if you`re waiting for tomorrow,
why not do it today?

For if tomorrow never comes,
you`ll surely regret the day...
Vậy nếu bạn đang mong ngày mai đến,
sao không tha thiết với ngày hôm nay?
Vì nếu ngày mai chẳng bao giờ đến,
bạn sẽ nuối tiếc mãi mãi cái ngày...
That you didn`t take that extra time
for a smile, a hug, or a kiss

and you were too busy to grant someone,
what turned out to be their one last wish...
Bạn đã không dành thêm chút thời gian
trao tặng nụ cười, vòng tay ấm, nụ hôn
bạn quá bận, không có giờ trao tặng
điều đã là nguyện ước cuối của người yêu...
So hold your loved ones close today,
and whisper in their ear,

That you love them very much,
and you`ll always hold them dear...
Vậy hãy siết chặt người yêu dấu hôm nay,
và thì thầm bên tai người ấy mãi,
Anh yêu họ, anh yêu họ thiết tha,
Trong lòng anh, họ mãi mãi thân yêu...
Take time to say "I`m sorry," "please forgive me,"
"thank you" or "it`s okay",

And if tomorrow never comes,
you`ll have no regrets about today...
Lấy thì giờ mà nói "Anh xin lỗi," "tha cho anh nhé,"
"cám ơn em" hoặc "tốt lắm đấy em à",
Và nếu ngày mai chẳng bao giờ đến,
bạn cũng chẳng có gì phải hối tiếc ngày hôm nay...
Etty
אתי
January, 2009
Chuyển ngữ: HPL, 6-4-2009
Sao không làm
ngay hôm nay?