dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Moi quan he giua giao duc hoc va cac khoa hoc khac mien phi,tai lieu Moi quan he giua giao duc hoc va cac khoa hoc khac mien phi,bai giang Moi quan he giua giao duc hoc va cac khoa hoc khac mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/20/2014 8:09:16 PM
Filesize: 5.36 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI BÁO CÁO
GIÁO DỤC HỌC
Mối quan hệ giữa Giáo dục học và
các khoa học khác
NHÓM 4
Phan Thị Oanh
Trương Thị Diễm Hương
Huỳnh Thị Hồng Điệp
Huỳnh Thị Măng
Trương Thiên Thanh
GVHD: Bùi Thị MùiI. Giáo dục học thuộc khoa học xã hội.
II. Phạm vi nghiên cứu của giáo dục học là con người cho nên giáo dục học có liên quan mật thiết với các khoa học nghiên cứu về con người như sinh lý học và tâm lý học.
III. Ngoài ra, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, giáo dục học càng ngày càng tiếp cận và vận dụng những thành tựu của các khoa học kỹ thuật hiện đại như điều khiển học, công nghệ học, tin học...nhằm tạo nên những cách thức tổ chức, phương pháp, phương tiện mới trong lĩnh vực giáo dục và dạy học nhằm tối ưu hoá hiệu quả của các công tác này...
I. Giáo dục học thuộc khoa học xã hội
Giáo dục học
Triết học

Xã hội học

Đạo đức học

Mỹ học
1/ Triết học
- Triết học cung cấp những cơ sở phương pháp luận cho
khoa học giáo dục, soi sáng bản chất, nguồn gốc sâu xa của sự vận động và phát triển của quá trình giáo dục tổng thể cũng như bộ phận.
2/ Xã hội học
- Giúp cho giáo dục học giải quyết những vấn đề về mục đích, nội dung giáo dục cũng như sự tác động qua lại giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục trẻ.
3/ Đạo đức học
- Giúp giáo dục học giải quyết các vấn đề về giáo dục đạo đức của con người.
Ví dụ: Giáo dục đạo đức con người thông qua ca dao, tục ngữ:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
“Đói cho sạch, rách cho thơm”.
4/ Mỹ học
Thông qua việc nghiên cứu các tính quy luật về sự phát triển các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực và với nghệ thuật, nghiên cứu các tính quy luật về sự hình thành các lý tưởng thẩm mỹ, đã tạo cơ sở khoa học cho giáo dục học đề ra các con đường và các phương tiện giáo dục thẩm mỹ cho con người.
II. Phạm vi nghiên cứu của giáo dục học là con người cho nên giáo dục học có liên quan mật thiết với các khoa học nghiên cứu về con người như sinh lý học và tâm lý học.
1/ Tâm lý học
Ví dụ: Sau 6 tuổi, trẻ gia nhập cuộc sống nhà trường với hoạt động chủ đạo là học tập. Nhà trường đưa đến cho các em những gì chưa hề có và không thể có trong 6 năm đầu của cuộc đời như: biết cấu tạo của tiếng nói, biết đọc, biết viết, biết đếm...tâm lý các em sẽ có sự bỡ ngỡ rất lớn. Do đó, trường tiểu học phải dạy cho các em có một thái độ mới khi nhìn cái quen thuộc và có cách suy nghĩ lý luận.
2/ Sinh lý học
- Sinh lý học với các chuyên ngành của nó được coi là cơ sở khoa học tự nhiên của giáo dục học.
- Việc nghiên cứu giáo dục học phải dựa vào các tri thức của sinh lý học về sự phát triển hệ thống thần kinh cao cấp, đặc điểm hệ thông tín hiệu thứ nhất và thứ hai, về sự vận động, hệ thống tim mạch, hô hấp...
Ví dụ: Sự phát triển về sinh lý của học sinh tiểu học:
Hệ xương của các em đang trong thời kỳ cốt hoá, có nhiều mô sụn nên dễ cong vẹo, do đó giáo viên cần hướng dẫn các em tư thế ngồi học và viết đúng cách.
III. Ngoài ra, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, giáo dục học càng ngày càng tiếp cận và vận dụng những thành tựu của các khoa học kỹ thuật hiện đại như điều khiển học, công nghệ học, tin học...nhằm tạo nên những cách thức tổ chức, phương pháp, phương tiện mới trong lĩnh vực giáo dục và dạy học nhằm tối ưu hoá hiệu quả của các công tác này...
Cảm ơn Cô và Các bạn đã lắng nghe!