dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MÁY BAY MẤT TÍCH CÓ THỂ LÀ THẾ NÀY mien phi,tai lieu MÁY BAY MẤT TÍCH CÓ THỂ LÀ THẾ NÀY mien phi,bai giang MÁY BAY MẤT TÍCH CÓ THỂ LÀ THẾ NÀY mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2014 11:35:52 AM
Filesize: 0.11 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đảo nào đó
Sân bay đã làm trước, có chiều dài khoảng 1600m đủ để 777 đáp xuống
Độ cao dưới 1600m
Hơi bụi mà 777 đáp xuống sẽ bay ra ngoài
MÁY BAY BỊ KHÔNG TẶC ĐIỀU KHIỂN VÀ BAY VÀO NÚI (DỰ ĐOÁN)
Đảo nào đó
Sân bay đã làm trước, có chiều dài khoảng 1600m đủ để 777 đáp xuống
Độ cao dưới 1600m
Hơi bụi mà 777 đáp xuống sẽ bay ra ngoài
777 SAU KHI ĐÁP THÀNH CÔNG.
SAU KHI HẠ CÁNH AN TOÀN NÚI ĐÃ LẤP LẠI