dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MẪU SỐ 02 mien phi,tai lieu MẪU SỐ 02 mien phi,bai giang MẪU SỐ 02 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2014 3:19:25 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA BIỂU SỐ 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO

PHÂN NHÓM VÀ THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
(Kèm theo đề án vị trí việc làm)

STT
Nhóm công việc
Tên công việc
Ghi chú

I
Lãnh đạo, quản lý, điều hành1
Hiệu trưởng
1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
3. Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;
4. Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;
5. Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;
6. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần;
7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
8. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.


2
Phó hiệu trưởng
1. Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công.
2. Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
3. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.
4. Phụ trách công tác chuyên môn: tham mưu phân công chuyên môn, lên thời khóa biểu, điều động dạy thay…Xây dựng kế hoạch chuyên môn, bồi dưỡng HSG,Viết chữ đẹp. Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn, giáo án, chỉ đạo t/c các chuyên đề KH…
5. Phụ trách công tác phổ cập, BT- XMC: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều tra, thống kê, hoàn thành sổ sách biểu mẫu phổ cập, phụ trách các hoạt động NGLL


II
Hoạt động nghề nghiệp1
Giáo viên văn hóa
1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các họat động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
2. Rèn luyện sức khoẻ, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
3. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở đại phương
4. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của Pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
5. Phối hợp với Đội TNTP HCM , Sao Nhi đồng HCM, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục.


2
Giáo viên Anh văn
1. Chịu trách nhiệm các hoạt động giáo dục, giảng dạy cho HS theo Quy định tại Điều lệ trường tiểu học.
2. Làm công tác phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương
3. Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, học tập chính trị do Phòng GD tổ chức
4. Tham gia giảng dạy bộ môn anh văn 23 tiết/tuần


3
Giáo viên thể dục
1. Chịu trách nhiệm các hoạt động giáo dục, giảng dạy cho HS theo Quy định tại Điều lệ trường