dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MẪU HỢP ĐỒNG mien phi,tai lieu MẪU HỢP ĐỒNG mien phi,bai giang MẪU HỢP ĐỒNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2014 3:18:36 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Trường TH số 2 Lao Bảo
Số:......../HĐLV-THS2LB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Lao Bảo, ngày 26 tháng 4 năm 2014


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Chúng tôi, một bên là Bà: Nguyễn Thị Thủy.
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị: Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Địa chỉ  Thị trấn Lao Bảo; Huyện Hướng Hóa; Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: 0533.777487.
Và một bên là Ông/ Bà: 
Sinh ngày tháng năm tại 
Chức vụ, chức danh:
Địa chỉ thường trú tại:
Số chứng minh thư nhân dân
Cấp ngày tháng năm tại
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng
- Địa điểm làm việc: Tại trường Tiểu học, địa chỉ  Thị trấn Lao Bảo; Huyện Hướng Hóa; Tỉnh Quảng Trị.
- Chức danh chuyên môn: (Ghi phó hiệu trưởng; giáo viên môn....; GV tổng phụ trách Đội, nhân viên Thư viện...)
- Chức vụ (nếu có): (Ghi từ Phó Tổ trưởng trở lên)
- Nhiệm vụ: (Ghi nhiệm vụ theo đề án bố trí việc làm – Xem biểu số 2 “Phân nhóm và thống kê công việc theo chức danh và nhiệm vụ” trong đề án về vị trí việc làm gởi qua mail; Nếu coppy vào thì xóa các dấu gạch đầu dòng mà ghi thành một đoạn văn, mỗi nhiệm vụ cách nhau dấu chấm phẩy “;”. Những CB,NV có kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác thì tham khảo trong bảng phân nhóm đó để bổ sung nhiệm vụ cho đầy đủ. Khi duyệt, nhà trường căn cứa đề án bố trí việc làm để duyệt.).
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Bảo đảm 48 giờ/tuần theo phân công nhiệm vụ và kế hoạch hàng tuần.
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Văn phòng phẩm phục vụ các công việc liên quan đến nhiệm vụ, các phương tiện nghe nhìn, thiết bị, đồ dùng để dạy học, bàn ghế làm việc. (NV không dạy thì không ghi phần thiết bị, đồ dùng dạy học...)
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc:  Viên chức tự túc phương tiện đi lại để làm việc.
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): (GV tự ghi vào)
Bậc: (GV tự ghi vào) Hệ số lương: (GV tự ghi vào)
- Phụ cấp gồm:
+ Khu vực: 0,4.
+ Thu hút: (GV tự ghi vào)
+ Trách nhiệm: (GV tự ghi vào)
+ Chức vụ: (GV tự ghi vào)
+ Độc hại: (GV tự ghi vào)
+ Thâm niên: (GV tự ghi vào)
+...
Tất cả được trả một lần chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng.
- Thời gian xét nâng bậc lương: Theo quy định hiện hành.
- Khoản trả ngoài lương: Không.
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: Không.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương: Được nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, được nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghỉ việc riêng do việc hiếu hỹ theo quy định.
- Chế độ bảo hiểm: Được Nhà trường đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tỷ lệ quy định. Cá nhân có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tỷ lệ quy định và được nhà trường bảo vệ quyền được hưởng các loại bảo hiểm trên đúng luật Bảo Hiểm.
- Được hưởng các phúc lợi: Được nghỉ hưởng bảo hiểm theo quy định khi ốm đau, tai nạn, con ốm...
- Được hưởng các khoản thưởng theo luật thi đua khen thưởng, được nâng bậc lương theo quy định cho từng ngạch bậc, được tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực dạy học và công tác.
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có