dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu giáo mien phi,tai lieu Mẫu giáo mien phi,bai giang Mẫu giáo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/12/2014 4:30:42 PM
Filesize: 2.54 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Hoa trong vuon
Đề tài: Làm quen chữ cái h k
Lớp: 5 tuổi
Chủ đề: Thế giới thực vật
hoa h?ng
hoa h?ng
h
a
o
?
n
g
h
Làm quen với chữ c¸i h
h
h
h
o
a
k

n
l
o
a
k
Làm quen với chữ c¸i k
k
k
K
So sánh chữ cái h, k
h
k
So sánh chữ cái h, k
oa cẩm c ướng
h
h
quả ế
k
h
Su ào
h
hoa cỳc
...oa cỳc
h
l
k
m
Qu? kh?
qu?... h?
h
l
k
m