dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu âm mien phi,tai lieu Mẫu âm mien phi,bai giang Mẫu âm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/24/2014 10:10:44 AM
Filesize: 1.25 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
MẪU 2:Âm

CÔNG ĐOẠN 1: LẬP MẪU
CÔNG ĐOẠN 2: DÙNG MẪU

LẬP MẪU BA
a
b
BƯỚC I: GIỚI THIỆU CHUNG

- Phân phối chương trình:Tuần 2 - Tuần 9
- SGK: Toàn bộ phần tập 1 ( ÂM – CHỮ)
- STK: Tuần 2 – Tuần 9, tập I
- Vở Em tập viết, tập 1
I.Vị trí của bài 2 - ÂM
II. Mục tiêu

- Kiến thức: Hình thành được khái niệm nguyên âm, phụ âm
+ Nguyên âm: Khi phát âm, luồng hơi đi ra tự do, kéo dài được.
+ Phụ âm: Khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản, không kéo dài được.
- Thao tác: Phân tích bằng tay, lập mô hình, phân tích trên mô hình, vận dụng mô hình.
- Kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết
III. Nội dung

+ Các nguyên âm: a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư
+ Các phụ âm: c, ch, d, đ, g, h, gi, kh, l, m, n, ng, nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x

Học sinh học và phân loại được tất cả các âm trong tiếng Việt:
IV. Quy trình
VIỆC 1. CHIẾM LĨNH NGỮ ÂM
Việc 1a. Phát âm tiếng /ba/
Việc 1b. Phân tích tiếng/ba/
Việc 1c. Phát âm theo mẫu âm/a/
Việc 1d. Phát âm theo mẫu âm/b/
Việc 1e. Đối chiếu cách phát âm hai loại âm.
VIỆC 2. VIẾT

Việc 2a: Dùng đồ vật, ghi lại tiếng /ba/
Việc 2b: Quy ước cách dùng vật ghi âm
Việc 2c: Dùng chữ ghi âm
Việc 2d: Viết vào vở
VIỆC 3. ĐỌC
Việc 3a. Đọc tiếng thanh ngang
Việc 3b. Cách đánh vần tiếng /bà/
Việc 3c. Đọc SGK

VIỆC 4. VIẾT CHÍNH TẢ
4a. Viết bảng con
4b. Viết vở
V. 4 VIỆC - 5 THAO TÁC
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
Việc 2: Viết
Việc 3: Đọc
Việc 4: Viết chính tả
- Nghe rõ ( vật liệu ngữ âm)
- Nói rõ (quan hệ nghe/nói)
- Phân tích (tiếng/ vần/ âm)
- Lập mô hình tiếng
- Áp dụng mô hình: ghi và đọc được một tiếng.
4 VIỆC
5 THAO TÁC
IV. CÂU HỎI THẢO LUẬN
Bạn cho biết đối tượng cần lĩnh hội (cái) trong Mẫu BA là gì?
Làm thế nào (cách) để chiếm lĩnh được đối tượng đó?
Sản phẩm (mục đích yêu cầu) của tiết Mẫu BA này là gì?
Bước 2: Tiết học minh họa
BƯỚC 3- THẢO LUẬN
1. Đối tượng lĩnh hội (cái) : chiếm lĩnh đối tượng là nguyên âm (a) và phụ âm (b).
2. Quá trình làm (cách) :
- Tiếng /ba/ được phát âm, nói to, là một khối liền nguyên tảng.
- Tách (phân giải, phân tích) tiếng ra 2 phần.
- Nhận ra đặc điểm ngữ âm của mỗi phần trong tiếng /ba/ : âm /b/ - phụ âm, âm /a/ - nguyên âm.
3. Sản phẩm
- Nhận ra hai loại âm (2 khái niệm ngữ âm): Nguyên âm/ phụ âm.
Viết được chữ ghi âm và ghi tiếng có âm đã học
(viết ở bảng con và viết vào vở).
- Học sinh nghe, nhắc lại tiếng, phân tích tiếng (bằng phát âm), viết và đọc lại, làm một cách tự nhiên, không cần cố gắng.
BƯỚC 4: THỰC HÀNH DẠY MẪU
Từ công đoạn lập mẫu BA, bạn chuyển sang công đoạn dùng mẫu BA để:
Dạy phụ âm
Dạy nguyên âm
1. Đối tượng cần chiếm lĩnh trong mẫu BA là nguyên âm
( a), phụ âm ( b)
2. Cách làm: Thực hiện theo quy trình 4 việc
3. Sản phẩm
Chiếm lĩnh khái niệm :Nguyên âm và phụ âm
Viết được chữ ghi âm a, b
Nghe, nói,đọc, viết được các tiếng có hai âm a,b ( ba, bà, bá, bả, bã, bạ).

BƯỚC 5: TỔNG KẾT