dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an luyện từ và câu lớp 2 mien phi,tai lieu luyện từ và câu lớp 2 mien phi,bai giang luyện từ và câu lớp 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2014 8:09:58 PM
Filesize: 1.84 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Trân trọng chào mừng quý thầy cô và các em
Toán Lớp 2
Người thực hiện: Nguyễn Thị L? Th?y
Thứ sáu ngày 01 tháng 2 năm 2013
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
1
2
A
D
C
B
A
C
Hình nào có số ô vuông được tô màu ?
Thứ sáu ngày 01 tháng 2 năm 2013
Toán:
LUYỆN TẬP
Bài 1. Tính nhẩm:
8 : 2 = 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 =
12 : 2 = 6 : 2 = 20 : 2 = 12 : 2 =
4
6
5
9
6
3
7
10
Đố bạn!
Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013
Toán:
LUYỆN TẬP
Bài 2. Tính nhẩm:
2 x 6 = 2 x 8 = 2 x 2 = 2 x 1 =
12 : 2 = 16 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 =
12
6
16
2
1
8
4
2
Thứ sáu ngày 01 tháng 2 năm 2013
Toán:
LUYỆN TẬP
Bài 3.
Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ
được mấy lá cờ ?
Tóm tắt:
2 tổ : 18 lá cờ
1 tổ : ……lá cờ ?
Giải:
Số lá cờ mỗi tổ được chia:
18 : 2 = 9 ( lá cờ )
Đáp số: 9 lá cờ
Thứsáu ngày 01 tháng 2 năm 2013
Toán:
LUYỆN TẬP
Hình nào có số con chim đang bay ?
1
2
Bài 5.
A
B
C
C
A
Thứ sáu ngày 01 tháng 2 năm 2013
Toán:
LUYỆN TẬP
Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng ?
Bài 4.
Tóm tắt:
2 học sinh : 1 hàng
20 học sinh: ….hàng ?
Giải:
Số hàng có tất cả là :
20 : 2 = 10 (hàng)
Đáp số: 10 hàng
a, x + 14 = 40
c, 52 - x = 17
b, x - 14 = 38
x = 40 – 14
x = 26
x = 52 – 17
x = 35
x = 38 + 14
x = 52
Kính chào Quí Thầy Cô và các em