dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Luyện tập 1 mien phi,tai lieu Luyện tập 1 mien phi,bai giang Luyện tập 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/13/2017 7:54:48 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP

Trường THCS B?I L?I
Năm học: 2013- 2014
* Định lý Py-ta-go: Trong tam giác vuông bình phương
của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai
cạnh góc vuông.
* Định lý Py-ta-go đảo:
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng
tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác
đó là tam giác vuông
Hãy phát biểu định lý Pytago và
định lý Pytago đảo ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 11. HÌNH THOI
* Bài 54/ 131 SGK
1. Sửa bài tập cũ:
TIẾT : 38 LUYỆN TẬP 1
Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m (h.128). Tính chiều cao AB.
Bài 54/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m.
?
1. Sửa bài tập cũ:
Bài 11. HÌNH THOI
1. Sửa bài tập cũ:
2. Bài tập mới:
TIẾT : 38 LUYỆN TẬP 1
* Bài 54/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
* Bài 57/ 131 SGK
Cho bài toán: Tam giác ABC có AB = 8 ; AC = 17; BC = 15 có phải là tam giác vuông hay không ?. Bạn Tâm giải bài toán đó như sau:
AB2 + AC2 = 82 + 172 = 64 + 289 = 353
BC2 = 152 = 225
Do 353 225 nên AB2 + AC2 BC2
Vậy: Tam giác ABC không phải là tam giác vuông.
L?i giải trên đúng hay sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.
* Bài 57/ 131 SGK
* Bài 56/ 131 SGK
Bài 11. HÌNH THOI
1. Sửa bài tập cũ:
2. Bài tập mới:
TIẾT : 38 LUYỆN TẬP 1
* Bài 54/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
* Bài 57/ 131 SGK
* Bài 56/ 131 SGK
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
a)9cm; 15cm; 12cm
b)5dm; 13dm; 12dm.
c) 7m, 7m, 10m
* Bài 56/ 131 SGK
Bài 11. HÌNH THOI
1. Sửa bài tập cũ:
2. Bài tập mới:
TIẾT : 38 LUYỆN TẬP 1
* Bài 54/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
* Bài 57/ 131 SGK
* Bài 56/ 131 SGK
* Bài 86/ 108SBT

* Bài 86/ 108SBT
Tính độ dài đường chéo của mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài là 10dm và chiều rộng là 5dm .
?
Bài 11. HÌNH THOI
1. Sửa bài tập cũ:
2. Bài tập mới:
TIẾT : 38 LUYỆN TẬP 1
* Bài 54/ 131 SGK
* Bài 55/ 131 SGK
* Bài 57/ 131 SGK
* Bài 56/ 131 SGK
* Bài 86/108 SBT
3. Bài học kinh nghiệm
* Khi kiểm tra một tam giác (biết độ dài ba cạnh) có vuông hay không ta phải so sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh còn lại.
Đố: Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có vướng trần nhà không?
Bài 58/132SGK

Nắm vững định lí Pytago, định lí Pytago đảo.
Xem lại các bài tập đã giải.
Bài tập về nhà: 59, 60 trang 133/ SGK.
87, 89 trang 108/SBT

Hướng dẫn học tập
1. Đối với bài học ở tiết học này:
2. Đối với bài học ở tiết học sau:
-Tiết sau tiếp tục “ Luyện tập 2”.
-Lưu ý bài 60/133SGK.
-Đọc bài “Có thể em chưa biết”