dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LQVVH THƠ GÀ HỌC CHỮ mien phi,tai lieu LQVVH THƠ GÀ HỌC CHỮ mien phi,bai giang LQVVH THƠ GÀ HỌC CHỮ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/11/2014 8:41:49 PM
Filesize: 2.37 M
Download count: 28
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chú gà trống kiêu căng

G/V : PHẠM THỊ TÂM
THƠ: GÀ HỌC CHỮ
TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG
Ò..Ó..O..oo
.
Nét chữ xiêu vẹo
Hàng thấp hàng cao
Mái mơ hớn hở
Nộp bài cho cô
Cục ta cục tác
Quả trứng tròn vo
Mới hay Gà Mái
Luyện chữ cả đêm
O quả trứng
Ai ai cũng thèm
Ngày đầu đến lớp
Cô dạy chữ O
Gà Trống thích chí
Gáy vang “Ó…ò”
Thương cô Gà Mái
Đánh vần chẳng xong
Lục cà lục cục
Kiếm ổ rơm nằm
Đến môn học viết
Gà Trống bới cào
Gà học chữ