dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an lop cá mien phi,tai lieu lop cá mien phi,bai giang lop cá mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/1/2014 5:07:10 PM
Filesize: 1.20 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhóm 7
2. Một số đại diện động vật có xương sống
2.1. Tổng lớp cá
2.2 Lớp lưỡng cư
2.1 . Tổng lớp cá
- Bao gồm cá sụn và cá có xương: Cá là lớp có số lượng lớn nhất trong các động vật có xương sống, hiện ở Việt Nam đã mô tả được 2470 loài.
+ Lớp cá sụn: Sống chủ yếu ở biển, da trần hoặc có vẩy tấm, vẩy láng bộ xương hoàn toàn bằng sụn, thiếu xương nắp mang khe mang thông thẳng ra ngoài.
Cá Nhám
Cá mập
Cá đuối
+ Lớp cá xương: gồm các loài cá có thân phủ vẩy láng hoặc vẩy xương, bộ xương có cấu tạo hoàn toàn bằng xương hoặc một phần sụn một phần xương. Khe mang có xương nắp mang bảo vệ và nhiều loài có bóng hơi. Cá xương sinh sản hữu tính, thụ tinh ngoài, phát triển trong nước. Có ba loại: cá nước ngọt, nước lợ, nước mặn.
2.2. Lớp lưỡng cư
Lưỡng cư là động vật có xương sống đầu tiên sống ở cạn. Trứng của đa số các loài thụ tinh ngoài, phát triển trong nước, ấu trùng sống trong nước và mang nhiều đặc điểm giống cá.
Cá thể trưởng thành sống trên cạn, đã xuất hiện phỗi nhưng chưa hoàn thiện, hô hấp chủ yếu bằng da. Tim có ba ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha.
Thường sống ở khu vực nước ngọt, bờ ruộng, bờ ao hoặc những nơi ẩm ướt. Là loài động vật ăn thịt, thức ăn chủ yếu là côn trùng. Việt Nam đã thống kê được 86 loài ếch nhái.
Chúc các bạn học tốt.