dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an lịch sử địa phương 12 mien phi,tai lieu lịch sử địa phương 12 mien phi,bai giang lịch sử địa phương 12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/10/2014 9:32:01 PM
Filesize: 30.12 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
CÁC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM!
Sóc Sơn trên con đường
xây dựng và phát triển
(1977 – 2010)
Lịch sử địa phương
Khái quát bài dạy:
Tiết 1:
Sóc Sơn từ khi thành lập huyện đến trước
thời kỳ đổi mới (1977 – 1986)
- Sóc Sơn trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa (1986 – 2010)
Tiết 2:
Định hướng phát triển của huyện và triển
vọng trong tương lai.
Toyota tài trợ trên 4 tỷ đồng cho dự án trồng rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội
Rừng thông ở Sóc Sơn mới được trồng lại cách đây khoảng 30 năm.
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
64%
11,6%
24,4%
25,1%
25,5%
41,4%
Cơ cấu kinh tế: trước 2000
nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ
Cơ cấu kinh tế: từ 2001
công nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp
Trồng hoa ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.
Mở rộng mô hình sản xuất và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu chè sạch.
Mô hình chăn nuôi trang trại của anh Nguyễn Đại Thắng, xã Minh Phú.
Mô hình kinh tế trang trại: du lịch-sinh thái

Thành tựu văn hóa, giáo dục, y tế :
- Văn hóa:
+ Tháng 6 / 2010 có 69 thôn làng được công nhận làng văn hóa.
+ 165/190 trung tâm văn hóa thôn được xây mới
+ 16 xã được lắp đài truyền thanh không dây.
- Giáo dục:
+ Toàn huyện có 14 trường THPT
(6 trường công lập, 7 trường dân lập và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên)
+ Phổ cập THPT đạt 96%.
+ 23 trường học đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
- Y tế:
+ Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp các xã
+ Năm 2009: 100% xã, thị trấn của huyện đạt chuẩn quốc gia về y tế.