dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Let's go starter.les 7 mien phi,tai lieu Let's go starter.les 7 mien phi,bai giang Let's go starter.les 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 1:31:38 PM
Filesize: 2.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Welcome to
our class
Lesson 7: C c
Friday, October, 17th , 2014
Home link :
Học thuộc từ vựng và tập viết mỗi từ 2 hàng.
Chuẩn bị bài 7.