dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an LẬP TRÌNH TRONG POWERPOINT SOẠN CÂU HỎI TƯƠNG TÁC mien phi,tai lieu LẬP TRÌNH TRONG POWERPOINT SOẠN CÂU HỎI TƯƠNG TÁC mien phi,bai giang LẬP TRÌNH TRONG POWERPOINT SOẠN CÂU HỎI TƯƠNG TÁC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 1:42:39 PM
Filesize: 5.63 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CÓ MỘT TIẾT HỌC TỐT
CHÀO MỪNG QÚI THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Điểm:
Điền số thích hợp vào ô trống:
Ở lớp 7, ta đã biết dạng đồ thị của hàm số y = ax (a ? 0) và đã biết cách vẽ đồ thị của hàm số này. Dựa vào đồ thị hàm số y = ax, ta có thể xác định được đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0) hay không? Cách vẽ đồ thị của hàm số đó như thế nào? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ? 0) là
- Cắt trục tung tại điểm
- Song song với đường thẳng y = ax, ; trùng với đường thẳng y = ax, .
một đường thẳng:

có tung độ bằng b ;

nếu b ? 0
nếu b = 0
1. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ? 0)
Tổng quát:
Bài 3: Ñoà thò cuûa haøm soá y = ax + b (a  0)
2. Cách vẽ dồ thị của hàm số y = ax + b (a ? 0)
Bài 3: Ñoà thò cuûa haøm soá y = ax + b (a  0)
Bước 1: Lập bảng giá trị để xác định hai điểm thuộc đồ thị
Trường hợp b = 0
Trường hợp b  0
Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đã xác định ta được đồ thị hàm số y = ax + b (a  0)
Vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a) y = x-2
Ví dụ:
b) y = -2x+1
1
2
Bạn được thưởng một tràng pháo tay
Chúc bạn luôn luôn học tốt
1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x - 2
2. Trong các điểm sau, điểm nào là giao điểm của hai đường thẳng y = x – 2 và y = -2x +1 ?
Điểm:
STOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PLAY
1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = -2x+1?
2. Cho hàm số y = 2x + b, biết khi x = 3 thì y = 5 . Giá trị của b bằng:
Điểm:
STOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PLAY
Vẽ đồ thị của các hàm số sau:
a) y = -2x b) y = x+1
Bài tập:
CHÚC QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VUI KHỎE

CHÀO TẠM BIỆT!
STOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PLAY