dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an lamquenchu cai e e mien phi,tai lieu lamquenchu cai e e mien phi,bai giang lamquenchu cai e e mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/17/2014 2:11:18 PM
Filesize: 2.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường mầm non An LậP
Chủ điểm: Gia Đình
Làm quen nhóm chữ cái e - ê
Giáo viên: Hoàng Hồng Khuyến
môn: HĐLQ với chữ viết
M

y
ê
u
e
e
e
c
c
E
e
ê
c
c
Ê
ê
So sánh e, ê
e
e
Trò chơi: "Tìm ch? cái theo y�u c?u"
Trò chơi: "Khoanh trịn ch? c�i"