dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiến thức chuyên môn mien phi,tai lieu kiến thức chuyên môn mien phi,bai giang kiến thức chuyên môn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/15/2014 5:52:36 PM
Filesize: 7.49 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
LƯỢC ĐỒ LỊCH SỬ
Câu 1: Em hiểu thế nào là tích lũy tư bản nguyên thủy? Các biện pháp cơ bản để tích lũy tư bản nguyên thủy là gì?
- Tích lũy tư bản nguyên thủy là quá trình diễn ra trước khi xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, thông qua bạo lực buộc những người sản xuất nhỏ tách rời tư liệu sản xuất và tích lũy tư bản vào trong tay một số ít người
Các biện pháp cơ bản:
Tích lũy vốn
+ Các cuộc phát kiến địa lý đã đem về cho châu Âu
và giai cấp tư sản nguồn, hương liệu, gia vị, vàng bạc, hàng hóa. Đó là những nguồn vốn đầu tiên cho quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy. Vì thế, quý tộc và thương nhân châu Âu không ngừng ra sức bóc lột của cải, tài nguyên vàng bạc của các nước châu Phi và châu Á.
+ Bằng buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực, đặc biệt là buôn bán nô lệ da đen, đem lại lợi nhuận kếch xù cho nhà tư sản.
+ Bằng thủ đoạn cướp biển, bằng sức mạnh quân sự đe dọa để mua được hàng hóa với giá rẻ mạt, đem bán với lợi nhuận rất cao.
+ Dùng bạo lực để tước đoạt ruộng đất của nông dân, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn nuôi cừu, lấy lông bán làm len dạ, đem lại lợi nhuận (ở Anh).
Nguồn nhân công
+ Đối với nông dân: Tiến hành phong trào “Rào đất cướp ruộng”, biến ruộng đất của nông dân thành đồng cỏ chăn cừu phục vụ cho sản xuất len dạ. Nông dân bị mất ruộng đất, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho những ông chủ giàu có (điển hình nhất ở Anh từ thế kỉ XVI).
+ Đối với thợ thủ công: Ở thành thị, nhiều thợ thủ công do rủi ro, do vay nặng lãi, do thuế khóa – đã mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê.
Ai Cập cổ đại
Các thành tựu văn hóa tiêu biểu của xã hội cổ đại phương Đông?
Câu 2:
a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn học
- Ra đời từ rất sớm do nhu cầu của sản xuất nông nghiệp.
- Cư dân phương Đông tính lịch bằng cách quan sát sự chuyển động của Mặt Trăng, Mặt Trời
- > thiên văn học ra đời.
- Lịch của cư dân phương Đông là nông lịch.
- Ý nghĩa:
+ Là cơ sở để tính chu kỳ thời gian và mùa
+ Đặt nền móng cho lịch ngày nay

Tư liệu thiên văn học Trung Quốc
b. Chữ viết: Là phát minh quan trọng nhất của con người.
- Nguyên nhân ra đời chữ viết:
+ Sự phát triển kinh tế
+ Quan hệ xã hội phức tạp hơn
Tác dụng:
Ghi chép, lưu giữ tài liệu.
Nguyên liệu dùng để viết: đa dạng (vỏ cây, đất sét, xương thú, mai rùa…).
Chữ viết Ai Cập cổ
Một cuốn sách của người chết viết trên giấy papyrus
c. Toán học:
Nguyên nhân ra đời những hiểu biết về toán học:
+ Nhu caàu tính laïi ruoäng sau muøa luõ
+ Nhu caàu tính toaùn trong xaây döïng
Những thành tựu:
+ Ngöôøi Ai Caäp: gioûi hình hoïc
+ Ngöôøi Löôõng Haø: gioûi veà soá hoïc
+ Ngöôøi AÁn Ñoä: phaùt minh ra soá Araäp.
- Ý nghĩa: ñaët neàn moùng cho khoa hoïc toaùn hoïc.
TOÁN HỌC TRUNG HOA CỔ ĐẠI
d. Kiến trúc
- Phát triển mạnh mẽ vì:
+ Sự phát triển của chế độ chuyên chế cổ đại.
+ Sự tài trí, thông minh, bền bỉ của người xưa.
- Những công trình nổi tiếng: Kim tự tháp Ai Cập, vườn treo Babilon, vạn lý trường thành ở Trung Quốc, khu đền tháp ở Ấn Độ…
KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ
THIÊN ĐÀN_ ĐỈNH CAO KIẾN TRÚC CỔ ĐẠI TRUNG HOA
CÂU 3
Các thành tựu văn hóa tiêu biểu của xã hội cổ đại phương Tây?
a. Lịch và chữ viết
- Dùng dương lịch: 1 năm có 365 ngày và ¼ chính xác hơn…
Hệ chữ cái Rô- ma (chữ la tinh) gồm 26 chữ cái: hoàn chỉnh, được dùng phổ biến hiện nay.
Tiếng Latinh
b. Sự ra đời của khoa học
Đạt một trình độ khá cao trong các lĩnh vực, gắn với tên tuổi các nhà khoa học nổi danh
+ Toán học: Ta-lét, Py-ta-go, Ơ-cơ-lít
TA-LÉT
PY-TA-GO
Ơ-CƠ-LÍT
+ Vật lý: Ác-si-mét
+ Triết học: Pla-tôn, A-ri-xtốt
+ Y học: Hy-pô-crát
+ Sử học: Tuy-xi-đít, Hê-rô-đốt
c. Văn học
Văn học viết phát triển cao, hình thành các thể loại văn học: tiểu thuyết, thơ trữ tình, bI kịch, hài kịch...
+ Sử THi I-li-át và Ô-đi-xê (hô-me)
+ Ơ-đíp làm vua (xô-phô-clơ)
d. Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc và hội họa
Kiến trúc: Một số công trình tiêu biểu như đền pác-tê-nông, đấu trường cô-li-dê
Điêu khắc: Một số tác phẩm tiêu biểu như lực sĩ ném đĩa, tượng nữ thần A-tê-na, tượng thần dớt, tượng thần vệ nữ mi-lô...