dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra đánh giá giờ dạy mien phi,tai lieu Kiểm tra đánh giá giờ dạy mien phi,bai giang Kiểm tra đánh giá giờ dạy mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2014 10:43:49 AM
Filesize: 1.29 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
1
2
3
ĐÁNH GIÁ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN
1. Vai trò của đánh giá và tự đánh giá giờ dạy
Thống nhất chung về yêu cầu, tiêu chí của một giờ dạy tốt
Định hướng, điều chỉnh một giờ dạy cụ thể trên cơ sở đối sánh với các đặc điểm của một giờ dạy thành công
Chia sẻ, học hỏi lẫn nhau
Xếp hạng, phân loại, kế hoạch bồi dưỡng


2. Tiêu chí đánh giá một giờ dạy

6
Thành công:
- HS nhớ, hiểu, giải thích được kiến thức
- Học sinh biết vận dụng kiến thức vào giải bài tập và liên hệ với thực tế cuộc sống
- HS hứng thú, tích cực, tập trung tham gia giờ học
- Đổi mới PPDH, sử dụng phối hợp nhiều PP, PT DH
- Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tư duy độc lập của HS
- Giờ học sinh động, hấp dẫn, sôi nổi, không khí thân thiện, bài giảng lôi cuốn
- GV đạt được mục tiêu của bài dạy


2. Tiêu chí đánh giá một giờ dạy

7
Không thành công:
- Đa số HS chưa hiểu hay chưa tiếp thu …….
- HS chưa biết vận dụng kiến thức vào ………
- HS không hứng thú, K. tích cực, thụ động, lười TD
- Không đổi mới PPDH, PPDH đơn điệu, dạy chay
- Truyền tải 1 chiều, áp đặt kiến thức, học sinh thụ động
- Giờ học buồn tẻ, không sinh động, nhàm chán
- GV không đạt được mục tiêu của bài dạy.
3. Một số gợi ý về kỹ thuật đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên

Chuẩn bị giáo án, thiết bị dạy học

Xác định rõ ràng, đầy đủ mục tiêu của bài học/giờ học về: kiến thức, kĩ năng và thái độ
Giáo án đầy đủ, thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh
Chuẩn bị thiết bị /phương tiện dạy học phù hợp
Thực hiện nội dung giờ dạy
Phương pháp/kĩ thuật dạy học
Kích thích học sinh tích cực hoạt động để thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, ĐG và điều chỉnh những sai sót
HS được tự ĐG và ĐG lẫn nhau trong giờ học
- Đảm bảo thời gian hợp lý cho các HĐ
GV giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn HS cách thức thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức các hoạt động học tập

13
Kết quả giờ dạy
Kiến thức: Nhớ, Hiểu, Phân tích
KĨ năng: Vận dụng, liên hệ
Thái độ: Say mê, thích thú
14
Góp ý, rút kinh nghiệm
GV trình bày mục tiêu, ý tưởng, tự ĐG về giờ dạy đã thực hiện
GV dự giờ nhận xét, góp ý dựa trên tiêu chí và khuyến nghị thay đổi. (Có thể đặt câu hỏi để làm rõ trước khi đưa ra ý kiến nhận xét cá nhân)
GV thực hiện giờ dạy phát biểu ý kiến về những nhận xét.
Rút ra điều hạn chế và đề xuất cách thức điều chỉnh để các thành viên khác thảo luận
Chủ tọa tổng hợp ý kiến, KL về giờ dạy