dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kết quả thi giải toán trên internet vòng huyện 2013-2014 mien phi,tai lieu Kết quả thi giải toán trên internet vòng huyện 2013-2014 mien phi,bai giang Kết quả thi giải toán trên internet vòng huyện 2013-2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/19/2014 4:30:28 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
"KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN KHỐI THCS
NĂM HỌC 2013 - 2014"

STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi GIẢI
1 14365689 Lê Trần Hải Phú 9 9-Mar Trường THCS Trương Tùng Quân Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 250 56`40 1 3/14/2014 15:20 Nhất
2 25783106 Trần Nguyễn Nhật Thắng 9 9-Jan Trường THCS Trương Tùng Quân Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 220 52`43 1 3/14/2014 15:16 Nhì
3 5296149 Biện Nguyễn Hoàng Tuấn 9 9-Feb Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 220 54`6 1 3/14/2014 15:18 Ba
4 19311737 Nguyễn Thanh Phong 9 9a1 Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 220 54`26 1 3/14/2014 15:18 Ba
5 21775991 Lê Nguyễn Bảo Trân 9 93 Trường THCS Gia Bình Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 220 55`7 1 3/14/2014 15:18 Ba
6 13525263 Hà Đăng Khiêm 9 9a1 Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 190 55`9 1 3/14/2014 15:21 Khuyến khích
7 25833188 Nguyễn Trung Kiên 9 9-Feb Trường THCS Trương Tùng Quân Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 180 60`0 1 3/14/2014 15:24 Khuyến khích
8 23029821 Nguyễn Thị Thảo Sương 9 9-Mar Trường THCS Gia Lộc Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 170 56`37 1 3/14/2014 15:21
9 19192200 Đặng Thị Anh Đào 9 9-Jan Trường THCS An Hòa Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 170 58`39 1 3/14/2014 15:23
10 19200588 Trần Minh Lai 9 9-May Trường THCS An Hòa Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 160 58`51 1 3/14/2014 15:23
11 21906232 Vo Thi Que Tran 9 91 Trường THCS Gia Bình Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 150 59`48 1 3/14/2014 15:23
12 23525913 Nguyen Trung Hieu 9 9a2 Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 140 58`25 1 3/14/2014 15:22
13 12356773 Nguyễn Thị Bích Chi 9 9a2 Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 140 59`59 1 3/14/2014 15:24
14 21531998 Nguyễn Thị Kim Phụng 9 9a2 Trường THCS An Thành Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 100 47`57 1 3/14/2014 15:11
15 20200261 Trần Thị Tường Vi 9 9-Jan Trường THCS Gia Lộc Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 80 36`56 1 3/14/2014 15:01
16 20392688 Le Thi Hanh Nguyen 9 9a3 Trường THCS Hưng Thuận Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 70 50`48 1 14/03/2014 15

"Trảng Bàng, ngày 19 tháng 03 năm 2014"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG COI THI

(Đã ký)

Hồ Văn Hoà