dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hop chat cua cacbon - hoi giang tinh mien phi,tai lieu hop chat cua cacbon - hoi giang tinh mien phi,bai giang hop chat cua cacbon - hoi giang tinh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/18/2014 11:34:31 AM
Filesize: 1.08 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
MễN: HO?A HO?C
LO?P : 11A8

Giỏo viờn th?c hi?n:
Tru?ng :
Ti?t 24
HO?P CH�?T CU?A CACBON
NỘI DUNG BÀI HỌC
Axit cacbonic va`
muụ?i cacbonat
Cacbon monooxit
H?p ch?t c?a cac bon
Tớnh ch?t v?t lý

Tớnh ch?t hoỏ h?c
Tớnh ch?t


Tớnh ch?t ho?a h?c
Tớnh ch?t v?t lý

Cacbon Dioxit
Di?u ch?.


Di?u ch?.


?ng d?ng


A. Cacbonmonooxit(CO)
? Nhận xét về tính chất vật lý của CO
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Là chất khí, không màu , mùi ,vị
Hơi nhẹ hơn không khí (dCO/kk=28/29)
Rất ít tan trong nước
Hoá lỏng ở-191,5 0C, hoá rắn ở -205,2 0C
Rất bền với nhiệt, rất độc.
Khí CO thường được sinh ra từ quá trình nào? Độc tính của CO ra sao?
Khớ CO thu?ng du?c hỡnh th�nh trong quỏ trỡnh oxi hoỏ khụng ho�n to�n C(? b?p than).N?u d? trong phũng kớn cú th? gõy t? vong do CO t?o h?p ch?t b?n v?i hemoglobin trong mỏu l�m cho hemoglobin khụng th?c hi?n du?c nhi?m v? chuy?n t?i oxi d?n cỏc t? b�o. Vỡ v?y c?n dun than ? noi thoỏng giú, khụng ? than d? su?i trong phũng kớn.
II.TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1.Là oxit trung tính
2.Tính khử mạnh:
Khử các oxit của kim loại(sau Al)ở nhiệt độ cao.
Cháy trong oxi: toả nhiệt mạnh.
Ở nhiệt độ thường:
Không phản ứng với H2O
Không phản ứng với axit,kiềm.
Không tạo muối.
H2SO4 đ, t0
t0
t0
t0
2. Trong công nghiệp:
Cho hơi nước qua than nung đỏ:
C + H2O  CO + H2

Hoặc thổi Oxi kk qua than nung đỏ:
C + O2  CO2
C + CO2  2CO
1. Trong phòng thí nghiệm:

HCOOH  CO + H2O
?Hãy nghiên cứu SGK và nêu phương pháp điều chế CO?
III. Phương pháp điều chế

Theo em:Th? ph?m chớnh gõy nờn hi?u ?ng nh� kớnh l� ch?t n�o?

Núi lửa phun và hiện tượng cháy rừng gây hiệu ứng nhà kính
Khí thải công nghiệp và khói do hoạt động giao thông
Núi băng tan ở hai cực và nạn lũ lụt
B.Cacbon đioxit (CO2)
Là chất khí không màu, mùi ,vị hơi chua, nặng gấp 1,5 lần không khí
Hãy nêu tính chất vật lí của CO2?
I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Ở điều kiện thường : hơi ít tan trong nước.
Hoá lỏng ở t0 thường, 60atm
Ở trạng thái rắn CO2 gọi là nước đá khô.

Tác dụng với H2O:
CO2 + H2O  H2CO3
Tác dụng với oxit bazơ:
CO2 + CaO  CaCO3
Tác dụng với bazơ:
CO2 + NaOH  NaHCO3 (nOH-/ nCO2≤1)
CO2 + 2 NaOH  Na2CO3 + H2O (nOH-/nCO2≥2)
II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1.Là oxit axit:
Dựa vào tính chất nào mà CO2 có thể dùng để dập tắt đám cháy?
Có phải bất kì đám cháy nào cũng dập được bằng CO2?
2. Tính oxi hoá
+ Khí CO2 không duy trì sự cháy các đám cháy thông thường.
t0
+ Oxi hoá được các kim loại điển hình như Mg, Al…ở t0 cao:
2Mg +CO2 2MgO +C
III.Điều chế CO2
Về nhà thực hiện
Trong dung dịch phân li 2 nấc :
C. Axit cacbonic (H2CO3)
Là axit rất kém bền chỉ tồn tại trong dung dịch loãng, dễ bị phân huỷ:
D. Muối cacbonat
Dựa vào bảng trang 222 (SGK), nhận xét tính tan của các muối cacbonnat ?
I. Tính tan
II.Tính chất hoá học
1. Phản ứng trao đổi ion:
a. Phản ứng với axit:
NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O


CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O


b. Phản ứng với dd kiềm:
Muối :

NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O

Muối CO3 2-
Na2CO3 +Ca(OH)2  CaCO3 +2NaOH

t0
t0


2. Phản ứng nhiệt phân:

+Muối hiđrocacbonat:đều bị phân huỷ bởi t0 .

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2+ H2O

+ Muối cacbonat:
Muối cacbonat của kim loại kiềm bền với

nhiệt, còn lại đều phân hủy bởi nhiệt.

BaCO3  BaO +CO2 

Tóm tắt kiến thức
Tóm tắt kiến thức
Axit cacbonic va`
mu?i cacbonat
Cacbon monooxit
H?p ch?t c?a cac bon
L� ch?t khớ r?t d?c

L� oxit trung tớnh
Cú tớnh kh? m?nh
H2CO3
Axit y?u , kộm b?n
L� oxit axit


Cacbon dioxit
Tính oxi hoá


-pu trao d?i ion
-pu nhi?t phõn


Củng cố

1.Phân biệt khí CO và CO2 bằng:
A: Quỳ tím ẩm. C: dd phenolphtalein.
B: CuO, t0. D: A hoặc B .
Củng cố
MgO
CuO
Hỗn hợp
+CO
Khí
+Ca(OH)2
A
Dung dịch B
t0
Giải
Khí CO không khử được MgO
CO + CuO  Cu + CO2
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 + H2O
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2+ H2O
t0
t0
t0
t0
Khí CO không khử được MgO
CO + CuO  Cu + CO2
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 + H2O
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2+ H2O
Khí CO2 là thủ phạm chính gây hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng cuộc sống. Em hãy nêu một vài biện pháp biện pháp giúp cải tạo môi trường?
Củng cố
Hướng dẫn về nhà
1.Nêu các ứng dụng của muối cacbonat?
2.Bài tập 1,2,3,4,5,6/75/SGK.
Xin chân thành cảm ơn
các thầy giáo, cô giáo
và các em học sinh!