dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hội thi ATGT khối 5 2010-2011 mien phi,tai lieu Hội thi ATGT khối 5 2010-2011 mien phi,bai giang Hội thi ATGT khối 5 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/27/2014 1:28:43 PM
Filesize: 1.11 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Chào mừng các thầy cô và các em
đến với hội thi giao lưu
"AN TOÀN GIAO THÔNG"
An toàn là bạn
Tai nạn là thù
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
AN TOÀN GIAO THÔNG
Vòng 1: Năng khiếu
Vòng 2: Hiểu biết và xử lý tình huống.
Vòng 3: Tiểu phẩm
Hội thi gồm có 3 vòng thi
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi năng khiếu
Phần thi của lớp 5A
Phần thi của lớp 5B
Phần thi của lớp 5C
TỔNG KẾT PHẦN THI NĂNG KHIẾU
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
Phần 1: Em chọn kết quả nào.
Phần 2: Ai nhanh hơn.
Vòng thi gồm 2 phần
Sau khi kết thúc 10 giây hội ý, ba đội đưa cao thẻ đáp án của mình. Đúng 1 câu được 2 điểm. Sai không được tính điểm.
Một câu hỏi chứa 4 ý: A,B,C,D, trong đó chỉ có 1 ý đúng.
Sau khi đọc câu hỏi và nghe hiệu lệnh của BGK. Ba đội bấm chuông thật nhanh để giành quyền trả lời.
Nếu đúng được 2 điểm, trả lời thiếu hoặc sai không được điểm. Đội khác trả lời, lời đúng thì được 2 điểm, sai thi bị trừ 1 điểm.
A. Dưới 5 tuổi
B. Dưới 6 tuổi
C. Dưới 7 tuổi
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
1
3
6
8
2
4
7
9
5
10
0
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. Dưới 8 tuổi
C. Dưới 7 tuổi
Câu hỏi 1:
Theo tài liệu ATGT lớp 2. Trẻ em dưới mấy tuổi ra đường phải đi cùng người lớn?
A. 6 - 7 tuổi
B. 8 - 9 tuổi
C. 10 -11 tuổi
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
1
3
6
8
2
4
7
9
5
10
0
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. 12 tuổi trở lên.
D. 12 tuổi trở lên.
Câu hỏi 2:
Theo tài liệu ATGT lớp 2. Em chỉ được chở bạn bằng xe đạp khi em ở độ tuổi nào?
A. Trách nhiệm của ngành giao thông vận tải
B. Là trách nhiệm của cơ quan tổ chức,
của cá nhân và của toàn xã hội
C. Là trách nhiệm của học sinh.
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.
B. Là trách nhiệm của cơ quan tổ chức,
của cá nhân và của toàn xã hội
1
3
6
8
2
4
7
9
5
10
0
Câu hỏi 3:
Đảm bảo ATGT đường bộ là trách nhiệm của ai?
Câu hỏi 4:
Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô 2 bánh đi vào?
A. Biển 1
B. Biển 2
C. Biển 1 và 3
D. Cả 3 biển
1
2
3
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
A. Biển 1
1
3
6
8
2
4
7
9
5
10
0
Câu hỏi 5:
Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng?
A. Biển 1
B. Biển 2
C. Biển 2 và 3
D. Cả 3 biển
1
2
3
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
B. Biển 2
1
3
6
8
2
4
7
9
5
10
0
TỔNG KẾT PHẦN THI THỨ NHẤT
A.Phải tốt có thắng, có đèn chiếu sáng tốt.
B. Là xe của trẻ em (dưới 650 mm).
C. Có vè xe và chắn xích (trừ xe địa hình).
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. A,B,C đều đúng.
D. A,B,C đều đúng.
Chính xác
Câu hỏi 6:
Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe đạp như thế nào?
A. Dừng xe nói chuyện giữa đường.
B. Rẽ hay quay đầu xe đột ngột.
C. Di đêm có đèn chiếu sáng.
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. A,B đúng.
D. A,B đúng.
Chính xác
Câu hỏi 7:
Các hành vi nào bị cấm khi tham gia giao thông?
A. Biển 1
B. Biển 3
C. Biển 1 và 3
D. Cả 3 biển
1
2
3
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
A. Biển 1
Chính xác
Câu hỏi 8:
Biển nào báo hiệu đường đi thẳng phải theo?
Câu hỏi 9:
Biển nào không cho phép rẻ phải?
A. Biển 1
B. Biển 3
C. Biển 2 và 3
D. Cả 3 biển
1
2
3
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
A. Biển 1
Chính xác
Câu hỏi 10:
Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
A. Biển 1
B. Biển 2
C. Biển 3
D. Cả 3 biển
1
2
3
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi hiểu biết và
xử lí tình huống
D. Cả 3 biển
Chính xác
TỔNG KẾT PHẦN THI THỨ HAI
Trường Tiểu Học Chí Công 2
ĐTNTP HCM
Vòng thi tiểu phẩm
Phần thi của lớp 5A
Phần thi của lớp 5B
Phần thi của lớp 5C
TỔNG KẾT PHẦN THI TIỂU PHẨM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ CÔNG 2
AN TOÀN GIAO THÔNG