dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HỘI NGHỊ CBCNV TRƯỜNG mien phi,tai lieu HỘI NGHỊ CBCNV TRƯỜNG mien phi,bai giang HỘI NGHỊ CBCNV TRƯỜNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/9/2014 11:08:58 AM
Filesize: 0.38 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD KRÔNGBÚK
TRƯỜNG TH TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI NGHỊ
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
Năm học: 2014-2015
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CNVC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Chỉ tiêu phấn đấu:
1/ Về giáo viên:

- Dự giờ: 18 tiết/năm.Thao giảng 6 tiết/1gv
- SKKN: Loại A:06/ đ/c; Đặc cách huyện: 03 đ/c
- Kết nạp Đảng:02 đ/c/ 1 nhiệm kỳ
- Chuyên đề :1 chuyên đề/tháng
- Trình chiếu 1 chuyên đề / tổ / năm
- Giáo án điện tử cấp huyện:02
- Hội thao:2 giải cấp huyện
- Đồ dùng thi cấp huyện:07
Tham gia tin học cấp huyện: 02 (Đạt giải 1đc)
- GV đọc diễn cảm cấp huyện: 2 đ/c
- GV giỏi cấp huyện: 08 đ/c
- GV giỏi cấp trường: 08 đ/c
- Tổ LĐXS: 03 tổ
- CSTĐ : 10 đ/c
- LĐTT : 11 đ/c
- Chuẩn nghề nghiệp:
+ xuất sắc: 10 đ/c
+ Khá: 12 đ/c
Chỉ tiêu phấn đấu:
2/ Về học sinh:

a/ Chất lượng
- Học sinh giỏi huyện Vyolimpic : 21 em
- Điền kinh cấp huyện: 03 em
- Học sinh được khen thưởng: 114 em
- HT chương trình lớp 1- 4: 97,3%
- Năng lực và phát triển phẩm chất đạt: 100%
- Hoàn thành CTTH: 100%
- Chi Đội VM: 2; xuất sắc: 2 Sao NĐ chăm ngoan: 07
- Duy trì sĩ số: 100%
- Huy động trẻ vào lớp 1: 100%
- Giao lưu TVDT: cấp huyện
- Lớp TTXS: 08 lớp, TT: 03 lớp
c/ Danh hiệu tập thể:
Liên đội vững mạnh. - Chi đoàn vững mạnh
Tập thể lao động tiên tiến
Công đoàn vững mạnh xuất sắc
Cơ quan đơn vị trường học văn hóa cấp huyện
Chỉ tiêu phấn đấu:
PHÒNG GD KRÔNGBÚK
TRƯỜNG TH TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI NGHỊ
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
Năm học: 2014-2015
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CNVC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔN ĐỨC THẮNG