dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an học vần bài 62;om -ôm mien phi,tai lieu học vần bài 62;om -ôm mien phi,bai giang học vần bài 62;om -ôm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2014 9:40:09 PM
Filesize: 2.45 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

L?p 1C
Xin kớnh ch�o quý th?y cụ
Tiếng việt: Vần Ôm - ơm (Tiết 1)
Thiết kế::Luu th? hu?ng
Kiểm tra bài cũ
Thi viết nhanh tiếng, từ chứa vần ăm, âm vào bảng con.
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Học Vần:
ô
m
ơm
t
r
ơm
con tơm
ơm
d?ng rom
Học Vần:
ôm
ơm
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
ôm
ơm
tôm
rơm
con tôm
chó đốm
chôm chôm
sáng sớm
mùi thơm
ôm
ôm ôm
ơm
ơm
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Học vần: ụm - om
đống rơm
Tập viết
ôm
ơm
tôm
rơm
con tôm
chó đốm
chôm chôm
sáng sớm
mùi thơm
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Học vần: ụm - om
đống rơm
ôm
ơm
Tìm tiếng,từ có chứa vần «m,¬m?