dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hoat dong ngoai gio len lop mien phi,tai lieu Hoat dong ngoai gio len lop mien phi,bai giang Hoat dong ngoai gio len lop mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2014 10:40:22 AM
Filesize: 4.16 M
Download count: 144
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
chủ điểm tháng 3
TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
THÁNG THANH NIÊN
NĂM THANH NIÊN

Nhằm giúp cho các em học sinh hiểu được ý nghĩa hiểu nội dung, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn (26/3/1931) và những nét lớn về truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đồng thời biết trình bày hiểu biết về Đoàn một cách logic, cụ thể. Qua đó tự hào và tôn trọng tổ chức Đoàn, rèn luyện phong cách đội viên thiếu niên, tích cực trong học tập và sinh hoạt tập thể. Đó là lý do buổi sinh hoạt này.
Nội dung chương trình HĐNGLL chủ điểm “ Tiến bước lên Đoàn” gồm có các phần:
- Thi hiểu biết
- Thi kể truyện
- Thi rung chuông vàng
- Thi đuổi hình bắt chữ
Về tham dự buổi sinh hoạt này có Cô TrungThủy GVCN lớp,cùng các thầy cô GSTT, cùng toàn thể HS lớp 6A

Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
Chương trình
Lớp 6A
Thi hi?u bi?t
Phần thi này gồm 6 câu hỏi với 4 phương án A, B, C, D. Cả lớp chia 4 đội thi. Thời gian suy nghĩ 10 giây. Sau khi hết thời gian các HS phải giơ bảng con lên. Mỗi bảng con trả lời đúng được tính 1 điểm.
D. Thành lập Đoàn
Cõu 1:
Ng�y 26/3 du?c g?i l� ng�y:
A. Ph? n? Vi?t Nam B. Nh� giỏo Vi?t Nam
C. Quõn d?i ND Vi?t Nam D. Th�nh l?p Do�n
1
1
2
3
4
5
C. 7
Cõu 2:
Ng�y 26/3/1931 Do�n TN CS du?c th�nh l?p v� d? phự h?p nhi?m v? t?ng th?i kỡ CM, Do�n dó d?i tờn m?y l?n?
A. 5 B. 6
C. 7 D. 8
1
1
2
3
4
5
C. Tiến lên đoàn viên
Cõu 3:
Hóy cho bi?t tờn c?a b�i hỏt sau:
D?i ca
Do�n ca
Ti?n lờn do�n viờn
Lờn d�ng

1
1
2
3
4
5
A. Thanh niên
Cõu 4:
Năm 2011, trung ương Đoàn chọn là năm của ai?
A. Thanh niên B. Nhà giáo
C. Quân đội D. Phụ nữ
1
1
2
3
4
5
C. Cả A và B
Cõu 5:
Hiện nay chương trình hành động của tuổi trẻ là thực hiện 2 phong trào lớn. Đó là gì?
Thanh niên lập nghiệp
Tuổi trẻ giữ nước
Cả A và B
1
1
2
3
4
5
Đảng CS VN ra nghị quyết thành lập Đoàn TN CS ngày 26/3/1931. Từ đó đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kì cách mạng. Đoàn đã đổi tên:
1931 => 1937: Đoàn TN CS Đông Dương.
1937 => 1939: Đoàn TN Dân Chủ Đông Dương.
1939 => 1941: Đoàn TN phản đế Đông Dương.
5/1941 => 1956: Đoàn TN Cứu quốc Việt Nam.
1965 => 1970: Đoàn TN Lao động Việt Nam.
1970 => 1976: Đoàn TN Lao động Hồ Chí Minh.
12/1976 đến nay là Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hiện nay, chương trình hành động của tuổi trẻ là thực hiện 2 phong trào lớn TN lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước. Được Đảng và nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh và huân chương sao vàng.

EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
KỂ CHUYỆN

GƯƠNG SÁNG

ĐOÀN

VIÊN
ĐỘI KIM ĐỒNG
ĐỘI LÝ TỰ TRỌNG
ĐỘI NGUYỄN BÁ NGỌC
Rung chuông vàng
Rung chuông vàng
Gồm có 8 câu hỏi thuộc các môn của lớp 6. Các bạn viết câu trả lời trên bảng con theo đáp án đúng A, B, C, hoặc D. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây. Hết giờ các bạn phải giơ bảng và bỏ xuống khi có yêu cầu của dẫn chương trình.
Thể lệ:
C. ĐẢNG CS VIỆT NAM VÀ HỒ CHÍ MINH
Cõu 1:
Do�n THCS H? Chớ Minh do ai sỏng lõp?
A. D?ng c?ng s?n vi?t nam B. H? Chớ Minh
C. D?ng CS Vi?t Nam v� H? Chớ Minh D. Bớ thu Tr?n Phỳ
1
1
2
3
4
5
C. ĐOÀN TNCS ĐÔNG DƯƠNG
Cõu 2:
Hãy cho biết tên đầu tiên của Đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh B. Đội nhi đồng cứu quốc
Đoàn TNCS Đông Dương D. Đoàn TN phản đế Đông Dương
1
1
2
3
4
5
A. MÙA XUÂN
Cõu 3:
Bỏc H? vớ tu?i tr? nhu mựa n�o trong nam?
Mựa xuõn B. Mựa hố
C. Mựa thu D. Mựa dụng
1
1
2
3
4
5
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Cõu 4:
4 cõu tho sau núi l?i th? tru?c lỳc ra tr?n c?a cu?c kh?i nghia. Hóy cho bi?t dõy l� cu?c kh?i nghia n�o?
" M?t xin r?a s?ch nu?c thự,
Hai xin dem l?i nghi?p xua h? Hựng.
Ba k?o oan ?c lũng ch?ng,
B?n xin v?n v?n s? cụng l?nh n�y."
1
1
2
3
4
5
D. Thanh niên làm theo lời Bác
Cõu 5:
Hóy cho bi?t b�i ca chớnh th?c c?a Do�n?
Ca ng?i t? qu?c B. Ti?n quõn ca
C. Ti?n lờn Do�n viờ D. Thanh niờn l�m theo l?i Bỏc
1
1
2
3
4
5
C. LƯU HỮU PHƯỚC
Cõu 6:
B�i hỏt " Lờn D�ng" do ai sỏng tỏc
A. Ho�ng H� B. Vu Ho�ng
C. Luu H?u Phu?c D. Kim Lõn
1
1
2
3
4
5
C. Chào mừng
Cõu 7:
Hóy cho bi?t dõy l� b�i tr?ng gỡ?
Ch�o c?
B. H�nh ti?n
C. Ch�o m?ng
D. D?i ca
1
1
2
3
4
5
A. NÔNG VĂN DỀN
Cõu 8:
Tờn th?t c?a Kim D?ng
Nụng Van D?n B. Lý T? Tr?ng
C. H� Huy T?p D. Kim D?ng
1
1
2
3
4
5
KHÚC CA BẠN BÈ
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
Đuổi
hình
bắt
chữ
Các đội lắng nghe gợi ý từ dẫn chương trình và nhìn hình để trả lời. Thời gian suy nghĩ 20 giây. Các đội ghi vào bảng con và giơ lên khi hết giờ. Trả lời đúng 10đ, sai không có điểm.
k
h
ô
n
Đi một ngày đàng,
học một sàng khôn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Trâu buộc ghét trâu ăn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Lạc hậu

Trâu buộc ghét trâu ăn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cam tâm

Trâu buộc ghét trâu ăn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Đây là hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với bộ đội tình nguyện ở Đền Hùng? Câu nói nổi tiếng Bác Hồ là gì?
KHÚC CA BẠN BÈ
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
TỔNG KẾT CUỘC THI
Đội 1:
Đội 2:
Đội 3:
Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
Chương trình
LỚP 6A
Trước khi kết thúc buổi NGLL ngày nay.
Xin mời đại diện lớp phát biểu ý kiến.
Cám ơn ý kiến của bạn. Tiếp theo mời nhận xét, góp ý của cô T. Thủy – GVCN lớp.
Trước khi kết thúc chương trình em xin mời các thầy cô giáo sinh phát biểu.
Chúng em xin cảm ơn quý thầy cô đã tổ chức buổi ngoài giờ lên lớp thật bổ ích, lý thú. Và sự nhiệt tình, trung thực, trật tự của các bạn lớp 6A.
Để kết thúc, chúng ta cùng nhau hát bài “ Lên đàng” nhé. ( Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng …)
Xin chân thành cám ơn
Các em đã tham
gia tốt buổi
sinh hoạt hôm nay