dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hoạt động ngoài giờ lên lớp mien phi,tai lieu Hoạt động ngoài giờ lên lớp mien phi,bai giang Hoạt động ngoài giờ lên lớp mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/13/2012 10:38:42 PM
Filesize: 3.38 M
Download count: 186
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nước nhớ nguồn
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012
Thành viên ban giám khảo
1. Cô giáo: Trần Thị Minh Hải
2. Bạn: Phương Thanh- Lớp trưởng.
3. Bạn: Huy Ngọc - Lớp phó.
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nước nhớ nguồn
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012
Phần hiểu biết
Câu hỏi số 1

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào ?
Ngày 22/ 12/ 1944
Câu hỏi số 2


Khi mới thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam có tên là gì ?
A. Quân đội quốc gia Việt Nam
B. Cứu quốc quân
C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
D.Vệ quốc đoàn
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Câu hỏi số 2


Khi mới thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam có tên là gì ? A. Quân đội quốc gia Việt Nam
B. Cứu quốc quân
C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
D.Vệ quốc đoàn
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Câu hỏi số 3
Người chỉ huy cao nhất của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi mới được thành lập là ai ?
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp
vui văn nghệ
Cháu hát về đảo xa
Câu hỏi số 4

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh nào ?
A. Tỉnh Lạng Sơn B. Tỉnh Cao Bằng
C. Tỉnh Thái Nguyên D. Tỉnh Hà Giang
Câu hỏi số 4

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh nào ?
A. Tỉnh Lạng Sơn B. Tỉnh Cao Bằng
C. Tỉnh Thái Nguyên D. Tỉnh Hà Giang

Nhà bia Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo (xã TamKim, Nguyên Bình, Cao Bằng),nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.
Câu hỏi số 5

Tính tới ngày 22/12/2012, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đổi tên mấy lần ?
A. 2 lần B. 3 lần
C. 4 lần D. 5 lần
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Câu hỏi số 5

Tính tới ngày 22/12/2012, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đổi tên mấy lần ?
A. 2 lần B. 3 lần
C. 4 lần D. 5 lần
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Các lần đổi tên của Quân đội nhân dân Việt Nam:
Lần 1: Ngày 15/4/1945 đổi tên thành Giải phóng quân
Lần 2: Tháng 11/ 1945 đổi tên thành Vệ quốc đoàn còn gọi là Vệ quốc quân
Lần 3: Ngày 22/5/1946 đổi tên thành Quân đội quốc gia Việt Nam
Lần 4: Năm 1950 đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nước nhớ nguồn
Câu hỏi số 6
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Tính từ ngày 22/12/1944 đến ngày 22/12/2012, Quân đội nhân dân Việt Nam tròn bao nhiêu tuổi ?
68
vui văn nghệ
Chú bộ đội và cơn mưa
Câu hỏi số 7

Bạn hãy cho biết tên của một người Anh hùng Quân
đội, người con của núi rừng Tây Nguyên là gì ?

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Anh hùng Núp
Câu hỏi số 8
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Ai là tác giả của cuốn nhật kí " Mãi mãi tuổi 20" ?
A. Đặng Thùy Trâm
B. Nguyễn Văn Thạc
Câu hỏi số 8
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
Ai là tác giả của cuốn nhật kí " Mãi mãi tuổi 20" ?
A. Đặng Thùy Trâm
B. Nguyễn Văn Thạc
Câu hỏi số 9

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có một chiến sĩ quả cảm đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Bạn hãy cho biết đó là ai ?
A. Tô Vĩnh Diện B. Bế Văn Đàn
C. Phan Đình Giót D.La Văn Cầu
Câu hỏi số 9


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có một chiến sĩ quả cảm đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Bạn hãy cho biết đó là ai ?
A. Tô Vĩnh Diện B. Bế Văn Đàn
C. Phan Đình Giót D.La Văn Cầu
Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót
vui văn nghệ
Hoan hô chú bộ đội đánh Mĩ tài ghê
Kết quả vòng thi hiểu biết
Phần thi tài năng
vui văn nghệ
Hát tặng các chú bộ đội Trường sa
Kết quả phần thi tài năng
Vui văn nghệ
vui văn nghệ
vui văn nghệ
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nước nhớ nguồn
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012
vui văn nghệ
Hát mãi khúc quân hành
38
Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nước nhớ nguồn
Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012