dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hóa học mien phi,tai lieu hóa học mien phi,bai giang hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/24/2014 5:09:52 PM
Filesize: 6.31 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HÓA HỌC LỚP 9
Làm đỏ quì tím
Tác dụng với kim loại
Tác dụng với oxit bazơ
Tác dụng với bazơ
Tác dụng với dd muối
Tính chất hóa học của oxit axit
Tác dụng với nước
Tác dụng với dd bazơ
Tác dụng với oxit bazơ
Tính chất hóa học của Axit
Bazơ + dd Axit
Muối + nước
ddBazơ + oxit axit
Muối + nước
Bài 7 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
+ TN1: Dung dịch NaOH tác dụng với quỳ tím.
+ TN 2: Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch phenolphtalein.
+ Dung dịch bazơ làm quỳ tím thành
màu xanh.
+ Dung dịch bazơ làm phenolphtalein
không màu thành đỏ
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
2.Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
Ca(OH)2 + SO2 
NaOH + CO2 
+ Phương trình hóa học:
ddBazơ + Oxit axit  Muối + Nước
Bài 7 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
CaSO3 + H2O
Na2CO3 + H2O
2
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
2.Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
3.Tác dụng của bazơ với dung dịch axit:
ddBazơ + Oxit axit  Muối + Nước
Phương trình hóa học :
NaOH + HCl 
Cu(OH)2+ H2SO4 
Bazơ + dd Axit 
Muối + Nước
Bài 7 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
NaCl + H2O
CuSO4 + 2H2O
Thí nghiệm :+ Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2

 HS quan sát hiện tượng, nhận xét và viết PTHH
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
+ Quì tím thành màu xanh.
+ Dung dịch phenolphtalein không màu
thành đỏ
2.Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
ddBazơ + Oxit axit  Muối + Nước
3.Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + dd Axit  Muối + Nước
4. Bazơ không tan bị phân huỷ ở nhiệt độ cao
Cu(OH)2 CuO + H2O
Bài 7 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
1. Tác dụng của dung dịch bazơ với chất chỉ thị màu
+ Quì tím thành màu xanh.
+ Dung dịch phenolphtalein không màu
thành đỏ
2.Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
ddBazơ + Oxit axit  Muối + Nước
3.Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + dd Axit  Muối + Nước
4. Bazơ không tan bị phân huỷ ở nhiệt độ cao
5.Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối
Bài 7 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ
………………………..  Fe2O3 + 3H2O
H2SO4 + ………………… MgSO4 + 2H2O
NaOH + ……………………. NaCl + H2O
…………………….. + CO2  Na2CO3 + H2O
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
H2SO4 + Mg(OH)2  MgSO4 + 2H2O
NaOH + HCl  NaCl + H2O
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O

Bài tập 2 Hãy đánh (X) vào ô trống nếu xảy ra PUHH trong bảng sau:
X
X
X
X
X
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
H2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + 2 H2O
H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2 H2O
CO2 + 2 KOH K2 CO3 + H2O
H2SO4 + 2KOH K2 SO4 + 2H2O
Viết phương trình hóa học minh họa ?
Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài mới.
Hướng dẫn BT5 SGk tr.25
a) Sơ đồ tính:
b) B1: Viết phương trình phản ứng của NaOH + H2SO4
B2: Tính theo sơ đồ:
Về nhà làm bài tập 1,2, 3, 5 SGK tr.25. Chuẩn bị bài mới đọc trước Phần A - bài một số bazơ quan trọng. Xem kỹ phần sản xuất NaOH.
BÀI HỌC ĐÃ KẾT THÚC