dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hóa 8 mien phi,tai lieu hóa 8 mien phi,bai giang hóa 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 7:38:53 AM
Filesize: 0.67 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS PHƯỚC MINH
TỔ SINH- HÓA- THỂ DỤC

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 8

2
3
Nuo?c da?
Nước
Nước sôi
Chảy lỏng
Bay hơi
Ngưng tụ
Đông đặc
Hình ảnh trên mô tả điều gì?
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
Nước chỉ biến đổi về trạng thái.
1. Quan sát: TN1
1. Quan sát
Muối ăn Muối ăn
(rắn)
(dd)
Muối ăn chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng.
Hoà tan
Cô cạn
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
TN2
1. Quan sát
TN1
(l)
(h)
(r)
Nước Nước Nước
Nước chỉ biến đổi về trạng thái
TN2
Muối ăn Muối ăn
(rắn)
(dd)
Muối ăn chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng
2. Nhận xét:
3. Kết luận:
Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng không có chất mới sinh ra .
Các chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
Nhận xét về sự biến đổi của chất?
Những hiện tượng như trên được gọi là gì?
Hiện tượng vật lý là gì?
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
I. Hiện tượng vật lý:
Lấy ví dụ về hiện tượng vật lí trong đời sống mà em biết ?
Thí nghiệm 1: Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi :
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
II. Hiện tượng hóa học:
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
Phần 1
Phần 2
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
II. Hiện tượng hóa học: TN1:
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
-> Sắt bị nam châm hút . Lưu huỳnh thì không.


-> Hỗn hợp nóng sáng lên, thu được chất rắn màu xám đen sắt (II) lưu huỳnh.
-> ống nghiệm không bị nam châm hút .
Hiện tượng vật lí do sắt va` luu huy`nh vẫn còn giu~ nguyên .


Co? ch?t m?i sinh ra :
=> Hiờ?n tuo?ng ho?a ho?c
Thí nghiệm 2: Cho 1 ít đường vào 2 ống nghiệm 1 và 2, đun nóng ống nghiệm 2, quan sát nhận xét hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm 2, đường trong ống nghiệm 2 có bị biến đổi không ?
II. Hiện tượng hóa học:
Bài 17: SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CHAÁT
II. Hiện tượng hóa học:
CHUONG II: PHA?N U?NG HO?A HO?C
I. Hiện tượng vật lý:
Thí nghiệm 1:
Thí nghiệm 2:
Kết luận: ChÊt biÕn ®æi cã t¹o ra chÊt kh¸c
gäi lµ hiÖn t­îng ho¸ häc

Vậy hiện tượng hóa học là gì?
Hãy nêu một số hiện tượng mà em cho rằng đó là hiện tượng hóa học?

Lấy ví dụ: giấy vụn đựợc vứt ở những đống rác. Sau những trận mưa thì chúng bị thấm ướt và tan rã dần. Nếu đốt thì có khí cacbonic thải vào không khí. Ở ví dụ trên, em hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý ? Đâu là hiện tượng hóa học ?
Hiện tượng vật lý: giấy vụn khô -> bị thấm ướt và tan rã dần.
Hiện tượng hóa học : khi đốt : sinh ra chất mới đó là khí cacbonic.
Bài tập 3 / SGK tr 47: Khi đốt nến ( làm bằng parafin ), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. Hãy phân tích chỉ ra giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hoá học? (Cho biết trong không khí có khí oxi và nến cháy là do có chất này tham gia.)
Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn : nến chảy lỏng thấm vào bấc…nến chảy lỏng chuyển thành hơi.
Hiện tượng hoá học diễn ra ở giai đoạn: nến cháy trong không khí.
13
13
Có sự biến đổi tạo ra chất mới
Học bài cũ và làm các bài tập: 3 SGK tr 47.
Tìm hiểu thêm một số hiện tượng có trong tự nhiên, và cuộc sống hàng ngày xem chúng thuộc loại hiện tượng gì?
Chuẩn bị trước phần I,II bài 13: “ Phản ứng hóa học”
Trả lời trước câu hỏi:
Câu 1- 2 / SGK trang 50.
Dặn dò: