dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HD ĐÁNH GIÁ HỌC SINH MÔN TIẾNG VIỆT mien phi,tai lieu HD ĐÁNH GIÁ HỌC SINH MÔN TIẾNG VIỆT mien phi,bai giang HD ĐÁNH GIÁ HỌC SINH MÔN TIẾNG VIỆT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2014 4:05:23 PM
Filesize: 1.64 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

MÔN TIẾNG VIỆT
Trần Hải Toàn
Vụ Giáo dục tiểu học
Hoạt động 1: So sánh đánh giá thường xuyên bằng nhận xét của Thông tư 32 và Thông tư 30 (20 phút)
Thông tin phản hồi Hoạt động 1
Thông tin phản hồi Hoạt động 1
Thông tin phản hồi Hoạt động 1
Hoạt động 2: Trao đổi nhanh
(10 phút)
Thông tin phản hồi Hoạt động 2
Môn Tiếng Việt đã thực hiện đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, tuy nhiên kết hợp cho điểm và sử dụng chủ yếu là kĩ thuật bài kiểm tra. Nay, căn cứ vào yêu cầu hoạt động học tập để nhận xét thường xuyên mức độ hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Hoạt động 3: Nghiên cứu tài liệu
(30 phút)
Thông tin phản hồi Hoạt động 3
Thông tin phản hồi Hoạt động 3
Thông tin phản hồi Hoạt động 3
Hoạt động 4: Xây dựng các tiêu chí đánh giá thường xuyên bằng nhận xét trong môn Tiếng Việt
(20 phút)
Hoạt động 4: Xây dựng các tiêu chí đánh giá thường xuyên bằng nhận xét trong môn Tiếng Việt
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Thông tin phản hồi Hoạt động 4
Nội dung:
Thực hành xây dựng nội dung nhận xét và cách nhận xét các bài trong tuần, cuối tháng, nhận xét bằng lời nói trực tiếp, viết vào phiếu, vở, Học bạ, Sổ theo dõi chất lượng giáo dục.
Cách thực hiện:
Mỗi nhóm chọn 1 tuần trong CT Tiếng Việt lớp 2 để xây dựng và trình bày trước lớp.
Hoạt động 5. Thực hành (20 phút)
GIỚI THIỆU MỘT SỐ KĨ THUẬT SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN