dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo dục kĩ năng sống mien phi,tai lieu Giáo dục kĩ năng sống mien phi,bai giang Giáo dục kĩ năng sống mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/5/2012 8:47:55 PM
Filesize: 6.06 M
Download count: 35
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Bài tập 1: Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây và cho biết những hành vi giao tiếp nào là không phù hợp ở nơi công cộng? Vì sao ?
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thuỷ cung
Bài tập 2: Hãy ghi chữ Đ vào ô trống dưới những tranh vẽ hành vi giao tiếp phù hợp khi đi trên phương tiện giao thông công cộng, ghi chữ S dưới những tranh vẽ hành vi không phù hợp.
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng

D
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng

D
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
D
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
S
Th? tu ng�y 17 thỏng 10 nam 2012
Ho?t d?ng ngo�i gi? lờn l?p
Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng Giao tiếp nơi công cộng
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY 20/ 10