dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo dục học_chương 5_2 mien phi,tai lieu Giáo dục học_chương 5_2 mien phi,bai giang Giáo dục học_chương 5_2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 10:53:11 PM
Filesize: 0.63 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhóm phụ
Chạy trường
Đỗ Thị Quỳnh Bích – 11128006
Phạm Thị Dung – 11128015
Nguyễn Thị Mỹ Hương – 11128044
Nguyễn Đức Lộc – 13132235
Hoàng Thị Kim Thu - 11128096
Thực trạng
Khảo sát 150 phụ huynh:
45,3% phụ huynh cho con học trái tuyến
54,4% nhờ người quen chạy trường cho con
30,9% nộp hồ sơ vào trường không trúng tuyển
Chạy trường là “bình thường”:
76% biết việc chạy trường
64,9% cho là việc bình thường
3,5% đồng tình với chạy trường
Giá chạy trường:
3000 USD để vào trường danh tiếng
300-800 USD cho trường “thường thường bậc trung”
Tác động

Phá vỡ sự công bằng, dân chủ trong giáo dục
Ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
Ảnh hưởng đến các em học sinh
Làm cho chất lượng nền giáo dục đi xuống
Chú trọng danh tiếng, thể hiện đẳng cấp
Mong con có môi trường học tập tốt
Chấp nhận, coi đây là chuyện bình thường
Thiếu tin tưởng vào hệ thống giáo dục công
Tiện cho việc đưa đón và chăm sóc con cái
Cơ chế xét tuyển
Chưa
thống nhất
Nhiều
kẽ hở
Nhà trường & người có chức quyền
Quy hoạch chưa quan tâm sâu sát đến trường lớp
Hoàn cảnh địa lý
Giao thông
Sự chênh lệch
giữa các trường
Cám ơn quý Thầy Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe