dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo dục học_chương 5_1 mien phi,tai lieu Giáo dục học_chương 5_1 mien phi,bai giang Giáo dục học_chương 5_1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 10:52:27 PM
Filesize: 0.31 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chương:5
MỤC TIÊU, MỤC TIÊU
NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC
Mục đích của giáo dục
Mục tiêu của giáo dục
Đặc điểm của mục đích giáo dục
Những căn cứ để xác định mục đích giáo dục
Nguyên lý giáo dục
Mục đích của giáo dục
Khái niệm: Mục đích giáo dục là phạm trù cơ bản của Giáo dục học, với tầm quan trọng của nó, vấn đề xác định mục đích giáo dục đã tự đặc ra từ rất xa xưa trong lịch sử nhân loại.
Thời cổ đại
Trí lực
Thể lực
Tâm hồn
Mục đích của giáo dục

Karl Marx
Friedrich Engels
Thời phục hưng
Mục đích của giáo dục
Bản chất của mục đích giáo dục
Mục đích giáo dục là mô hình dự kiến sản phẩm giáo dục sẽ đạt được trong tương lai.
Làm tiền đề định hướng cho sự phát triển.
Làm cơ sở để tổ chức quá trình giáo dục.
Làm chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
Mục đích của giáo dục
Mục đích của giáo dục Việt Nam
Nâng cao dân trí
Đào tạo nhân lực
Bồi dưỡng nhân tài
- Khái niệm: mục tiêu giáo dục là những chỉ tiêu, tiêu chí, những yêu cầu cụ thể đối với từng cấp học, bậc học, ngành học, từng khâu, từng nội dung, trong từng thời điểm mà quá trình giáo dục phải đạt được.
II. Mục tiêu của giáo dục
Có 2 loại mục tiêu giáo dục:
Mục tiêu tổng quát.
Mục tiêu cụ thể.
II. Mục tiêu của giáo dục
Mục tiêu tổng quát là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu của giáo dục
Mục tiêu cụ thể là mục tiêu mà học sinh phải đạt được sau khi đã học xong cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông…
Mục tiêu cụ thể còn được thiết kế cho từng môn học, cho từng bài dạy…
II. Mục tiêu của giáo dục
Phân biệt mục đích và mục tiêu giáo dục.
Mục đích và mục tiêu giáo dục là 2 khái niệm có quan hệ bao hàm nhau.
Mục đích giáo dục được xây dựng trên cơ sở
II. Mục tiêu của giáo dục
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Mục đích giáo dục là 1 phạm trù có đặc điểm:
Mục đích giáo dục có tính lích sử
Mục đích giáo có tính giai cấp
Mục đích giáo có tính dân tộc.
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Những căn cứ để xây dựng mục đích giáo dục
Chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ quốc gia.
Nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Tiềm năng kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ của đất nước, của từng địa phương và năng lực thực tế của hệ thống giáo dục quốc dân.

III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
4. Truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.
5. Những kinh nghiệm, những thành tựu giáo dục qua các thời kì.
6. Xu thế phát triển văn hoá, giáo dục của các nước trên thế giới.
7. Trình độ và năng lực của học sinh qua các lứa tuổi.
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Đặc điểm giáo dục Việt Nam
- Mục đích giáo dục là phạm trù phức tạp, có nhiều cấp độ, tạo thành một “cây mục tiêu” chúng phát triển liên tục và có mối liên hệ hữu cơ với nhau.
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Cấp độ xã hội
Nâng cao dân trí
Đào tạo nhân lực
Bồi dưỡng nhân tài
Giáo dục nhân cách
 Phục vụ cho quá trình công nghệ hoá hiện đại hoá đất nước, xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh.
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Cấp độ hệ thống giáo dục
Mục tiêu giáo dục phổ thông
Mục tiêu giáo dục tiểu học
Mục tiêu giáo dục THCS
Mục tiêu giáo dục THPT
III. Đặc điểm của mục đích giáo dục.
Mục tiêu giáo dục của trường dạy nghề
Mục tiêu giáo dục trung học chuyên nghiệp
Mục tiêu đào tạo trình độ đại học
Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ
Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ
IV. Những căn cứ để xây dựng mục đích giáo dục.
Ở cấp độ môn học
- Kiến thức là hệ thống những khái niệm, phạm trù, những quy tắc, lý thuyết …của từng môn học mà học sinh cần phải nắm vững.
- Kỹ năng là khả năng thực hiện được các công việc cụ thể, sau khi ngưới học đã hoàn thành một môn học, một nội dung kiến thức.
- Thái độ là biểu hiện ý thức của học sinh đối với đối với việc học tập, đối với việc xử lí, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, đối với bạn bè cùng học tập.
Cấp độ cá nhân
- Đối với từng các nhân, mục đích giáo dục xã hội là giúp họ trở thành những công dân tốt, những người lao động sáng tạo, có cuộc sống hạnh phúc để đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng xã hội.
IV. Những căn cứ để xây dựng mục đích giáo dục.
Tóm lại…
IV. Những căn cứ để xây dựng mục đích giáo dục.
V. Nguyên lý giáo dục
1. Nguyên lý:
- Theo nghĩa thông thường nguyên lí là những luận điểm chung nhất của một lí thuyết khoa học được đúc kết từ những thực nghiệm khoa học và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn

- Vd:nguyên lý kĩ thuật , nguyên lí tổ chức xã hội, nguyên lí giáo dục,…đó là những luận điểm có tính quy luật của các lí thuyết cơ học, lí thuyết xã hội học hay lí thuyết giáo dục,….
V. Nguyên lý giáo dục
2. Nguyên lý GD
2.1. Khái niệm: Là những luận điểm khái quát mang tầm tư tưởng và có tính quy luật của quá trình GD được rút ra từ các căn cứ khoa học và thực tiễn GD , có vai trò định hướng quá trình GD trong nhà trường đạt được mục đích GD
V. Nguyên lý giáo dục
2.2. Đặc điểm của nguyên lý GD
- Là tư tưởng GD được khái quát từ bản chất GD.
- Được khái quát từ bản chất quá trình dạy học.
- Được rút ra từ bản chất quá trình GD.
- Là một tư tưởng GD được rút ra từ mục đích GD và trở thành phương thức để thực thi mục đích GD.
- Được rút ra từ kinh nghiệm GD tiên tiến của các nhà trường qua nhiều thời đại.
V. Nguyên lý giáo dục
Nội dung nguyên lí giáo dục
Học đi đôi với hành
Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất
Lí luận gắn liền với thực tiễn
Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội
 2.4. Phương hướng quán triệt nguyên lý GD
 - Xây dựng chương trình giáo dục và đào tạo có sự cân đối và phù hợp giữa các môn học.
- Quy trình đào tạo và GD phải tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực, đảm bảo sự thống nhất giữa các môn.
- Nhà trường phải sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy hoạt động của người học làm trung tâm, phát huy vai trò độc lập, tích cực của người học.
V. Nguyên lý giáo dục
V. Nguyên lý giáo dục
- Nhà trường phải tổ chức các cơ sở thực hành, thực nghiệm phù hợp.
- Nhà trường cần xây dựng một môi trường GD lành mạnh, phối hợp hiệu quả với các lực lượng GD khác.
Nhà nước, nhà trường cần tạo mọi điều kiện, cơ sở vật chất và tinh thần thuận lợi cho giáo viên và học sinh dạy và học theo nguyên lý GD.