dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo dục học _chương 6_1 mien phi,tai lieu Giáo dục học _chương 6_1 mien phi,bai giang Giáo dục học _chương 6_1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 10:53:57 PM
Filesize: 3.67 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHÀO BUỔI CHIỀU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
NHÓM 6
TRIỆU MINH TUYẾN
TRẦN THỊ MỸ CA
VÕ THỊ NGỌC LAN
PHẠM THỊ TRINH
MA NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
NGUYỄN THỊ LUYẾN
VÕ THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
PHẠM THỊ TRINH
HUỲNH ANH NHÂN
NGUYỄN VĂN THÀNH
LÊ THỊ MY SA
1
2
6
7
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

TỔNG QUAN NHÀ GIÁO
SƯ PHẠM NHÀ GIÁO
ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
1
2
3
TỔNG QUAN NHÀ GIÁO
3.1 đào tạo giáo viên
a.Khái niệm giáo viên
Giáo viên : là nhân tố quyết định phương hướng và chất lượng giáo dục trong nhà trường
Chính vì vậy giáo viên cần được đào tạo chính quy, bài bản và có chất lượng cao
3. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
b.những mô hình đào tạo giáo viên trên thế giới
1.Mô hình truyền thống:nhà nước mở các trường sư phạm để đào tạo giáo viên với chương trình đào tạo 4 hoặc 5 năm.
2.Mô hình đào tạo nối tiếp: các trường đại học chuyên ngành đào tạo chuyên môn,các trường đại học sư phạm đào tạo nối tiếp về nghiệp vụ sư phạm

3.Mô hình song song: có sự kết hợp giữa 2 mô hình truyền thống và đào tạo nối tiếp
Đối với giáo viên tiểu học được đào tạo trong trường đại học sư phạm 4 năm,giáo viên trung học và đại học thì đào tạo nối tiếp 1-2 năm cho những sinh viên khá giỏi đã tốt nghiệp chuyên ngành
4. Mô hình đào tạo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đào tạo chuyên môn 2 năm,giai đoạn 2 đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong 2 năm tiếp theo
Mô hình này đang được tiến hành ở các khoa sư phạm của các trường đại học chuyên ngành như Đại học nông ngiệp I và bách khoa hà nội,đại học quốc gia hà nội
3.2 Bồi dưỡng giáo viên
Mục tiêu
1
2
3
4
5
Để cập nhật kiến thức
Bổ sung kiến thức
Phương pháp giáo dục mới
Nâng cao trình độ đào tạo
Nâng cao năng lực sư phạm
3.2 Bồi dưỡng giáo viên
Nội dung
pháp luật
các vấn đề chính trị
hành chính
chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học
Nghiệp vụ sư phạm
3.2:Bồi dưỡng giáo viên
phương thức bồi dưỡng giáo viên:
Tổ chức các khóa học tập trung tại các trường đại học sư phạm

Mở các lớp đào tạo liên thông để chuẩn hóa,nâng bậc giáo viên theo phương thức tại chức hay từ xa
Tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên theo chuyên đề tập trung trong hè ở các cụm xã,,quận,huyện
Tổ chức hội thảo,sinh hoạt chuyên môn tại trường và đặc biệt là khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân tự bồi dưỡng
Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành các chương trình:
1.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc I va II cho giáo viên các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
2.Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng
3.Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì cho giáo viên các cấp học phổ thông
3.3 Tự bồi dưỡng
a.Khái niệm
Tự bồi dưỡng là quá trình phấn đấu không mệt mỏi của các nhà giáo trong suốt cuộc đời công tác,nhằm nâng cao năng lực chuyên môn,nghiệp vụ sư phạm và hình thành đạo đức,lối sống mẫu mực
b. Vai trò
Vai trò của nhà giáo cực kì quan trọng,nhất là trong thế giới hiện đại,thông tin khoa học như dòng thác chảy,nhà giáo như người chèo lái thuyền ngược dòng không thể dừng tay chèo
Nhà giáo cần cập nhật kiến thức bằng cách tự học,tự nghiên cứu để nâng cao học vấn
Nghệ thuật sư phạm là kết quả chắt lọc tinh túy của quá trình lao động sư phạm sang tạo bản thân,tham gia nghiên cứu khoa học
Tóm lại:
Vì vậy: giáo viên cần dược đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình công tác,cần có chính sách ưu đãi nhà giáo,tạo điều kiện cho giáo viên cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp giáo dục
Giáo viên
Nhân tố quyết định
Chất lượng giáo dục
Chất lượng đào tạo
Nhà trường
Các ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
Các ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
Các ơn cô và các bạn đã lắng nghe!