dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo dục học _chương 2_2 mien phi,tai lieu Giáo dục học _chương 2_2 mien phi,bai giang Giáo dục học _chương 2_2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 10:49:05 PM
Filesize: 2.03 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bạo lực học đường

bắt nạt học đường

I. Thực trạng của Bạo lực học đường.
II. Nguyên nhân dẫn đến Bạo lực học đường.
III. Ngăn chặn và can thiệp Bạo lực học đường.
Bạo lực học đường
1. Thực trạng
Bạo lực học đường
Bạo lực học đường
II. Nguyên nhân
Bối
cảnh
tác
động!!!
Bạo lực học đường
Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến Bạo lực học đường:
1. Nguyên nhân từ cá nhân học sinh-sinh viên.
2. Nguyên nhân từ Gia đình.
3. Nguyên nhân từ Nhà trường.
4. Nguyên nhân từ xã hội.
Bạo lực học đường
1. Nguyên nhân từ cá nhân học sinh-sinh viên.
Bạo lực học đường
2. Nguyên nhân từ Gia đình.
Bạo lực học đường
3. Nguyên nhân từ Nhà trường.
Bạo lực học đường
4. Nguyên nhân từ xã hội.
Bạo lực học đường
III. Ngăn chặn và can thiệp
Bạo lực học đường.
Bạo lực học đường
Ngăn
chặn và
can thiệp Bạo lực học đường
Môi trường học đường
Các chương trình giáo dục kĩ năng sống
Môi trường gia đình
Môi trường xã hội
1.Các chương trình giáo dục kĩ năng sống

Bạo lực học đường
Rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp: xác định cảm xúc của bản thân, cách hình thành các cảm xúc tích cực, biện pháp vượt qua cảm xúc tiêu cực, hiểu biết cảm xúc của người khác,…
Bạo lực học đường
2. Môi trường gia đình:
Giải quyết chính những vấn đề trong gia đình, tạo cho trẻ có một môi trường an toàn, đầy đủ tình thương và điều kiện để phát triển tốt.
Bạo lực học đường
3. Môi trường học đường
Nhà trường phải chắc chắn rằng tất cả các học sinh đều hiểu rõ về bạo lực học đường, các quy định của nhà trường có liên quan đến vấn đề này và hậu quả các em sẽ phải gánh chịu nếu thực hiện những hành vi này.
Bạo lực học đường
4. Môi trường xã hội:
Môi trường xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến vấn nạn bạo lực học đường.
Nhóm 2