dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án thể dục tuần 32 lớp 3,4,5 mien phi,tai lieu Giáo án thể dục tuần 32 lớp 3,4,5 mien phi,bai giang Giáo án thể dục tuần 32 lớp 3,4,5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/16/2014 10:07:22 AM
Filesize: 1.80 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC TUẦN 32
Thứ
Ngày
Tiết
(CT)
Tiết
Lớp
Tên bài dạy

Giảm tải
(ĐDDH)

Hai
29/04
63
2
3
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lăn bóng”.

(ĐDDH)

Ba
30/04


63
1
2
5A
5B
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lăn bóng”.

(ĐDDH)2
3

4C
4D
* Môn tự chọn Ném bóng, Trò chơi “dẫn bóng”.Tư
01/05

63


2
3
4
5
3A
3B
4A
4B
* Ôn động tác tung và bắt bóng - trò chơi “Chuyển đồ vật”
* Môn tự chọn Ném bóng, Trò chơi “dẫn bóng”.

(ĐDDH)

Năm
02/05


64
1
2
5B
5A
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Dẫn bóng”

(ĐDDH)2
3

4
5
4C
4D

3A
3B

* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “Nhảy dây”.

* Ôn động tác tung và bắt bóng - trò chơi “Chuyển đồ vật”Sáu
03/05

64
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Dẫn bóng”

(ĐDDH)2
3
4A
4B
* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “Nhảy dây”.

- Soạn ngày : 27/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 63
- Dạy ngày: 01/05/2013
ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN - TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng.
Chơi trò chơi “Chuyên đồ vật”. Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu chưa
chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
- Ôn động tác tung và bắt bóng bằng hai tay.
Gv nêu tên động tác, hướng dẫn cách cầm bóng, tư đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng.
+ Gv tập hợp, cho các em cách cầm bóng, tư thế đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng. Các em đứng tại chỗ tập trung và bắt bóng một số lần, sau đó mới tập di chuyển để đón bắt bóng.
- Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.

Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-253-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
- Ôn tung và bắt bóng cá nhân và trò chơi.
Khỏc


- Soạn ngày : 27/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 64
- Dạy ngày: 02/05/2013
ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
- Ôn động tác tung và bắt bóng. Yêu cầu thự hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức bắt
đầu có sự chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/