dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án thể dục tuần 31 lớp 3,4,5 mien phi,tai lieu Giáo án thể dục tuần 31 lớp 3,4,5 mien phi,bai giang Giáo án thể dục tuần 31 lớp 3,4,5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/16/2014 10:06:15 AM
Filesize: 1.90 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC TUẦN 31

Thứ
Ngày
Tiết
(CT)
Tiết
Lớp
Tên bài dạy

Giảm tải
(ĐDDH)

Hai
22/04
61
2
3
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
(ĐDDH)

Ba
23/04


61
1
2
5A
5B
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
(ĐDDH)2
3

4C
4D
* Ôn nhảy dây.Tư
24/04

61


2
3
4
5
3A
3B
4A
4B
* Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân - trò chơi “Ai kéo khoẻ”
* Ôn nhảy dây.

(ĐDDH)

Năm
25/04


62
1
2
5B
5A
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Chuyển đồ vật”
(ĐDDH)2
3

4
5
4C
4D

3A
3B

* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “Con sâu đo”.

* Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân - trò chơi “Ai kéo khoẻ”Sáu
26/04

62
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Chuyển đồ vật”

(ĐDDH)2
3
4A
4B
* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “Con sâu đo”.- Soạn ngày : 20/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 61
- Dạy ngày: 24/04/2013
ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN - TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
- Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khỏc”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu chưa chủ
động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
- Ôn động tác tung và bắt bóng bằng hai tay.
Gv nêu tên động tác, hướng dẫn cách cầm bóng, tư đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng.
+ Gv tập hợp, cho các em cách cầm bóng, tư thế đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng. Các em đứng tại chỗ tập trung và bắt bóng một số lần, sau đó mới tập di chuyển để đón bắt bóng.

- Trò chơi: “Ai kéo khỏe”
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.

3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-253-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc


- Soạn ngày : 20/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 62
- Dạy ngày: 25/04/2013
ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
- Ôn động tác tung và bắt bóng. Yêu cầu thự hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức bắt đầu có sự
chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung