dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án thể dục tuần 30 lớp 3,4,5 mien phi,tai lieu Giáo án thể dục tuần 30 lớp 3,4,5 mien phi,bai giang Giáo án thể dục tuần 30 lớp 3,4,5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2014 7:34:32 PM
Filesize: 1.57 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC TUẦN 30
Thứ
Ngày
Tiết
(CT)
Tiết
Lớp
Tên bài dạy

Giảm tải
(ĐDDH)

Hai
15/04
59
2
3
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
(ĐDDH)

Ba
16/04


59
1
2
5A
5B
* Môn thể thao tự chọn ném bóng, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
(ĐDDH)2
3

4C
4D
* Ôn nhảy dây.Tư
17/04

59


2
3
4
5
3A
3B
4A
4B
* Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung và học tung và bắt bóng cá nhân”
* Ôn nhảy dây.

(ĐDDH)

Năm
18/04


60
1
2
5B
5A
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Trao tín gậy”
(ĐDDH)2
3

4
5
4C
4D

3A
3B

* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “kiệu người”.

* Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung và học tung và bắt bóng cá nhân”


Sáu
19/04

60
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “Trao tín gậy”

(ĐDDH)2
3
4A
4B
* Môn tự chọn ném bóng - Trò chơi “kiệu người”.
- Soạn ngày : 13/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 59
- Dạy ngày: 17/04/2013
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thực
hiện ở mức tương đối chính xác.
Học tung và bắt bóng cá nhân. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khỏc”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu chưa chủ
động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
- Học tung và bắt bóng bằng hai tay.
Gv nêu tên động tác, hướng dẫn cách cầm bóng, tư đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng.
+ GV cho HS dàn đội hình HS đeo hoa hoặc cầm cờ để thực hiện bài thể dục phát triển chung. Cho HS tập 8 động tác GV hô nhịp lần 1 các lần sau cán sự hô nhịp GV đi quan đi sửa sai nhịp cho HS.

- Trò chơi: “Ai kéo khỏe”
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-25
3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo(
(((((((((

(((((((((

(((((((((


- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc


- Soạn ngày : 13/04/2013 Tổ: 3 Tiết: 60
- Dạy ngày: 18/04/2013
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thự hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức bắt đầu có sự
chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
+ GV cho HS dàn đội hình HS đeo hoa hoặc cầm cờ để thực hiện bài thể dục phát triển chung. Cho HS tập 8 động tác GV hô nhịp lần 1 các lần sau cán sự hô nhịp GV đi quan đi sửa sai nhịp cho HS.- Trò chơi: “Ai kéo khoẻ”
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán


 3-520-25


3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo(
(((((((((

(((((((((

(((((((((- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc


Soạn ngày: 13/04/2013 Tổ: 4 Tiết: 59
Dạy ngày: 16/04/2013
MÔN TỰ CHỌN NÉM BÓNG - NHẢY DÂY
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức tương đối
chính xác nhanh nhẹn.
Ôn và học mới một số nội dung tự chọn. Yêu cầu biết thực hiện cơ bản những nội
dung ôn tập.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừong dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy, kẻ sân chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân,khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
A / Đội hình đội hình đội ngũ bài tập RLTTCB.
- Ném bóng. Tập một động tác hỗ trợ tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sng tay kia, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi ngưới chuyển bóng từ tay sng tay kia qua khoeo chân.
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ GV nêu tên và làm mẫu, kết hợp giải thích từng cử động một để HS nắm được.
b/ Nhảy dây
Ôn nhảy kiểu chân trước chân sau, tập cá nhân theo đội hình hàng ngang.
Thi nhảy dây của lớp chọn vô địch lớp.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-25
3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo.
Ôn ném bóng và nhảy dây
Khoẻ


Soạn ngày: 13/04//2013 Tổ: 4 Tiết: 60
Dạy ngày: 18/04/2013
MÔN TỰ CHỌN NÉM BÓNG - TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Ôn một số nội dung của môn tự chọn ném bóng và một số động tác hỗ trợ.
Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức tương đối chính xác.
- Trò chơi “kiệu người” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi, nhưng bảo đảm an toàn.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, bóng, kẻ sân chơi, bóng.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
A / Bài tập RLTTCB.
- Ném bóng. Tập một động tác hỗ trợ tung bóng từ tay nọ sang tay kia, vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sng tay kia, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi ngưới chuyển bóng từ tay sng tay kia qua khoeo chân.
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ Cả lớp cùng thực hiện cán sự diều khiển lớp tập
b/ Trò chơi vận động.
Trò chơi “kiệu người”
Gv nêu tên trò chơi, học sinh nhắc lại cách chơi, rời hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức, Gv chú ý nhắc hs bảo đảm kỷ luật để đảm bảo an toàn.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-25
3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo


Ôn ném bóng và trò chơi.
Khoẻ


Soạn ngày: 13/04/2013 Tổ: 5 Tiết: 59
Dạy ngày: 15/04/2013
MÔN TỰ CHỌN NÉM BÓNG - TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Ôn ném bóng vào rổ bằng hai tay.Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức tương đối chính
xác và nâng cao thành tích.
Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu bíết cách chơi và tham gia chơi chủ động
tích cực.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi , bóng.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
Học cách cầm bóng bằng một tay (trên vai).
Học ném bóng vào rổ bằng một tay (trên vai).
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ GV cho hs nhảy dây theo khu vực qui định.
- Trò chơi: “Trò chơi lò cò tiếp sức”
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi và giới thiệu cách chơi và qui định chơi và chọn một số em ra làm mẫu, cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.Gv điều khiển chung cả lớp và làm tổng trọng tài cuộc chơi.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán
 3-520-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáoÔn ném bóng và trò chơi
Khỏc


Soạn ngày: 13/04/2013 Tổ: 5 Tiết: 60
Dạy ngày: 19/04/2013
MÔN TỰ CHỌN NÉM BÓNG - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
(((((((((

I/ Mục tiêu:
Ôn ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực. Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức
tương đối chính xác.
Ôn trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu bíết cách chơi và tham gia chơi chủ động
tích cực.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập