dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án thể dục tuần 27 lớp 3,4,5 mien phi,tai lieu Giáo án thể dục tuần 27 lớp 3,4,5 mien phi,bai giang Giáo án thể dục tuần 27 lớp 3,4,5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2014 7:31:15 PM
Filesize: 1.42 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC TUẦN 27

Thứ
Ngày
Tiết
(CT)
Tiết
Lớp
Tên bài dạy

Giảm tải
(ĐDDH)

Hai
25/03
53
2
3
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.
(ĐDDH)

Ba
26/03


53
1
2
5A
5B
* Môn thể thao tự chọn ném bóng trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.
(ĐDDH)2
3

4C
4D
* Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng trò chơi “Dẫn bóng ”.


Tư
27/03

53


2
3
4
5
3A
3B
4A
4B
* Nhảy dây - Trò chơi: “Hoàng anh hoàng yến”
* Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng trò chơi “Dẫn bóng ”.
(ĐDDH)

Năm
28/03


54
1
2
5B
5A
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

(ĐDDH)2
3

4
5
4C
4D

3A
3B

* Môn tự chọn ném bóng trò chơi “Dẫn bóng ”.

* Ôn bài thể dục phát triển chung và Trò chơi: “Hoàng anh, hoàng yến”Sáu
29/03

54
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn ném bóng- Trò chơi: “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

(ĐDDH)2
3
4A
4B
* Môn tự chọn ném bóng trò chơi “Dẫn bóng ”.

- Soạn ngày : 23/03/2013 Tổ: 3 Tiết: 53
- Dạy ngày: 27/03/2013
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH - HOÀNG YẾN”
(((((((((
I/ Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối chính xác.
Chơi trò chơi “Hoàng anh, hoàng yến”. Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban
đầu, chưa chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp

1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.


2/Phần cơ bản.
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
+ GV cho HS dàn đội hình HS đeo hoa hoặc cầm cờ để thực hiện bài thể dục phát triển chung. Cho HS tập 8 động tác GV hô nhịp lần 1 các lần sau cán sự hô nhịp GV đi quan đi sửa sai nhịp cho HS.
- Trò chơi: “Hòang anh hoàng yến”
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.

3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán

 3-520-25


3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo

(
(((((((((

(((((((((

(((((((((


- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc


- Soạn ngày : 23/03/2013 Tổ: 3 Tiết: 54
- Dạy ngày: 28/03/2013
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH - HOÀNG YẾN”
(((((((((
I/ Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thự hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
Chơi trò chơi “Hoàng anh - hoàng yến”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở
mức bắt đầu có sự chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi