dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao án TD 6 HK I mien phi,tai lieu giao án TD 6 HK I mien phi,bai giang giao án TD 6 HK I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/2/2012 4:31:10 PM
Filesize: 0.58 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Ngày soạn:……………………
Ngày giảng:…………………..
Tiết: 01
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 6
lỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT
I/. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chương trình Thể dục lớp 6
- Kiến thức: Biết được nội dung, mục tiêu chương trình TD lớp 6.
- Kỹ năng: Hiểu và vận dụng được vào trong quá trình học TD trong năm học.
2. Lợi ích tác dụng của TDTT:
- Kiến thức: Biết một số lợi ích của việc thường xuuyên tập luyện TDTT.
- Kỹ năng: Vận dụng trong các giờ học TD và tự tập hàng ngày..
* Thái độ: Tích cự trong học tập, trật tự, ghi chép đầy đủ.
II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Lớp học, sách, bút.
III/. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH:
I. Mở đầu: (3-5`)
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
II. Cơ bản: ( 30-35`)
1. Mục tiêu chương trình TD lớp 6:
* Mục tiêu chương trình TD lớp 6 cần đạt được những yêu cầu gì?


2. Lợi ích tác dụng của TDTT:
Luyện tập và hoạt động TDTT có lợi ích tác dụng gì đối với việc hình thành nhân cách học sinh?

III. Kết thúc: ( 3-5`)
- Hệ thống toàn bài, nx, btập, xuống lớp.* Kiến thức: - Có một số hiểu biết cơ bản về lợi ích tác dụng của TDTT. Biết cách thực hiện động tác kỹ thuật, trò chơi, BT thể lực và một số điều luật cơ bản.
- Biết PP tập luyện, tự tập và vận dụng những kiến thức đã học vào các hoạt động chung ở trường.
* Kỹ năng: Thực hiện được Kỹ năng các nội dung trong chương trình. Thi đạt tiêu chuẩn RLTT.
* Thái độ: Có nền nếp, tác phong, kỷ luật, giữ vệ sinh, tự giác tập luyện, Không uống rượu, bia, hút thuốc, Biết cư sử đẹp trong các tình huống hoạt động TDTT và sinh hoạt hàng ngày.
- Sức khoẻ và trí tuệ là quý giá nhất đoói với mỗi con người, có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại.TDTT giúp HS có được sức khoẻ tốt - Học tập và tham gia các hoạt động ở nhà trườnứồc hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - Người có ích cho xã hội.
- Hoạt động TDTT rèn tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố ngắng, tính thật thà, trung thực...- Giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho HS.
- Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch - hs có nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập, làm việc KHọc
- Tập luyện TDTT thường xuyên có tác dụng phòng chống bệnh tật, và phát triển các tố chất thể lực...Ngày soạn:……………………
Ngày giảng:…………………..
Tiết: 02
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 6
lỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT ( tiếp)
I/. MỤC TIÊU:
1. Tác dụng của TDTT đén cơ thể:
- Kiến thức: Biết được tác dụng của TDTT đến cơ thể.
- Kỹ năng: Hiểu và vận dụng được vào trong quá trình học TD trong năm học.
2. Biên chế tổ, cán sự, một số quy định của bộ môn:
- Biết một số quy định chung của bộ môn, vận dụng trong các giờ học TD và tự tập hàng ngày.
* Thái độ: Tích cự trong học tập, trật tự, ghi chép đầy đủ.
II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Lớp học, sách, bút.
III/. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH:
I. Mở đầu: (3-5`)
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
- Nội dung yêu cầu tiết học.
-Kiểm tra bài cũ: 2-4hs
II. Cơ bản: ( 30-35`)
1. Lợi ích tác dụng của TDTT:
* Tác dụng của TDTT đối với cơ thể như thế nào?

2. Biên chế tổ, cán sự, một số quy đinh giờ học TD:
- Biên chế tổ
- Bầu cán sự
- Một số quy định chung
III. Kết thúc: ( 3-5`)
- Hệ thống toàn bài, nhận xét, btập, xuống lớp.


Luyện tập và hoạt động TDTT có lợi ích tác dụng gì đối với việc hình thành nhân cách học sinh?
* Tác dụng của TDTT