dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an Powerponit mien phi,tai lieu giao an Powerponit mien phi,bai giang giao an Powerponit mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 8:01:54 AM
Filesize: 5.88 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
1
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRUNG TÂM GDTX-HN SÔNG HINH
Thực hiện: Nhóm Tin Học
CHUYÊN ĐỀ
“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT 2003 TRONG SOẠN GIÁO ÁN”
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
2
LIÊN KẾT
CHÚ THÍCH
HIỆU ỨNG
SLIDE CHỦ
Giới thiệu
POWERPOINT
CẤU TRÚC CHUYÊN ĐỀ

Hình

Nhạc
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
3

* MỤC ĐÍCH CỦA CHUYÊN ĐỀ:
Nhằm nâng cao chất lượng việc soạn giáo án bằng POWERPOINT
Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng ứng dụng các tính năng mới của POWERPOINT 2003 vào việc soạn bài giảng.
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
4
Bài1 Giới thiệu Power Point
1. Khởi động
* Tại Windows, chọn:
Start/All Program/Microsoft Power Point


* Hoặc ta nhấn đúp chuột vào biểu tượng của chuơng trình Power Point
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
5
Các thanh công cụ để điều khiển, định dạng
Lựa chọn công việc
Duyệt thử
Chế độ trình bày
2. Màn hình PowerPoint 2003
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
6
2. Màn hình PowerPoint 2003
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
7
Bài2 Các thao tác cơ bản
1. Tạo văn bản mới
File/New, Xuất hiện của sổ
Chọn Blank
Presentation
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
8
Bài2 Các thao tác cơ bản
1. Tạo văn bản mới
* Hoặc nhấn vào nút New trong thanh Standard
* Ta xây dựng
Nội dung
cho Slide
mới này
Phím tắt: Ctrl+ N
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
9
Bài2 Các thao tác cơ bản
2. Lưu văn bản
* Để lưu tệp tin trình diễn vào đĩa, ta làm một trong các cách sau:
- Lên Menu File/Save
- Hoặc nút save trên thanh standard

Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
10
Bài2 Các thao tác cơ bản
2. Lưu văn bản
- Nếu là tài liệu mới, xuất hiện hộp thoại:
Gõ tên
Tệp vào
đây
Đồng ý
Lưu tệp
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
11
Bài2 Các thao tác cơ bản
3. Mở văn bản
* Để mở sẵn một tệp trên đĩa, ta thực hiện một trong các cánh sau:
- Menu/Open
- Chích chuột vào biểu tượng Open trên thanh standard
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
12
Bài2 Các thao tác cơ bản
3. Mở văn bản
Xuất hiện cửa sổ:
Gõ tệp trình
diễn cần mở
Phần hiển thị
trang đầu tiên
của tài liệu
Phím tắt: Ctrl+ O
Nhấn vào
đây để mở
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
13
Bài2 Các thao tác cơ bản
4. Thoát khỏi chương trình
* Ta thực hiện một trong các cách sau:
- Menu File/exit
- Chích vào nút thoát ở góc trên bên phải của chương trình Power Point


* Chú ý: Lưu tài liệu trước khi thoát
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
14
1.Thêm một Slide:
Vào menu Insert/New Slide hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+M
2.Thêm một Slide đã có sẵn:
Vào menu Insert/Duplicate Slide
BÀI 3 XÂY DỰNG CÁC SLIDE
I./ CHÈN SLIDE
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
15
1. TẠO SLIDE CHỦ:
- Mở tệp PowerPoint mới
- Vào View / Master / Slide Master
=> Xuất hiện Slide Master
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
16
Tạo, định dạng mẫu Slide chủ
- Chọn Close Master view
Vùng nhập nội dung Slide
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
17
2. Sử dụng mẫu (template) sẵn có
Vào menu Format/SlideDesign, hoặc chọn biểu tượng Design trên thanh công cụ . Cửa sổ xuất hiện, ta có thể chọn một kiểu theo mục đích yêu cầu trình diễn.
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE :
BÀI 3 XÂY DỰNG CÁC SLIDE
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
18
3. Di chuyển hoặc thoát khỏi màn hình trình diễn
Sau khi trình diễn muốn di chuyển đến slide tiếp theo ta nhấn trái chuột hoặc nhấn phím Enter.
Muốn thoát khỏi màn hình trình diễn để trở về màn hình thiết kế ta bấm phím ESC Hoặc nhấn chuột phải rồi chọn mục End Show
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE :
BÀI 3 XÂY DỰNG CÁC SLIDE
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
19
4.Xóa và thay đổi thứ tự các slide
Chọn chế độ xem Slide Sorter View
Để xóa: kích chuột trái chọn slide cần xóa rồi bấm nút Delete trên bàn phím.
Để thay đổi thứ tự slide: kích chuột trái vào slide, giữ và di đến vị trí mới rồi nhả chuột
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE :
BÀI 3 XÂY DỰNG CÁC SLIDE
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
20
5.Thanh công cụ Drawing
Sử dụng thanh công cụ Drawing chèn vào slide các đối tượng ảnh, các text box và định dạng chúng.
Để hiển thị thanh công cụ Drawing, vào menu View/Toolbars/Drawing
II. CÁC THAO TÁC TRÊN SLIDE :
BÀI 3 XÂY DỰNG CÁC SLIDE
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
21
* Làm việc với hình vẽ
Vẽ hình trong PowerPoint sử dụng Auto Shapes:
Cách 1: Insert  Picture  Auto Shapes

Cách 2: Sử dụng thanh công cụ:
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
22
Thay đổi thuộc tính của hình vẽ
Chọn hình vẽ cần thay đổi thuộc tính
Format  Auto Shape…
* Làm việc với hình vẽ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
23
Thay đổi kích thước hình vẽ:
Chọn hình vẽ cần thay đổi kích thước
Sử dụng chuột để thay đổi kích thước của hình
* Làm việc với hình vẽ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
24
Nhóm các đối tượng:
Chọn đối tượng cần nhóm (sử dụng phím shift)
Draw  Group
Tách các đối tượng:
Chọn các đối tượng cần tách
Ungroup
WordArt
* Làm việc với hình vẽ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
25
1.Chèn biểu tượng đặc biệt
Đặt con trỏ chuột tại nơi muốn chèn ký tự đặc biệt
Vào menu Insert/Symbol...
Chọn Font chứa các ký tự đặc biệt, khung bên dưới sẽ liệt kê các ký tự đặc biệt của font vừa chọn
Chọn ký tự đặc biệt rồi nhấn nút Insert để chèn vào văn bản
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
26
+ Nếu muốn đánh dấu, thay đổi các kí tự hoặc các con số đầu dòng thì chọn Bullets
+ Số thứ tự chọn Numbered
+ Chọn màu cho biểu tượng, kí tự.. trong ô COLOR ( nếu cần)
+ Chọn OK
10/21/2014
26
Nguyen Dinh Khang/ 0922558282
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
2. Chèn số thứ tự, ký tự:
-Format/ bullets and numbering
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
27
3. Chèn hình ảnh, âm thanh
Để chèn hình ảnh từ tệp vào slide:
Insert/Picture/From file
Chọn ảnh
Chèn ảnh
Vừa chon
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
28
* Để chèn hình ảnh từ thư viện của Power Point: Insert/Picture/Clip art
*Đặt trỏ tại slide,
Chọn Paste->
Sẽ xuất hiện
hình ảnh
Chọn hình
ảnh
Chọn Copy
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
29
Chèn âm thanh:
Insert  Movies and Sounds
Sound from Clip Organizer …
Sound from File …
Play CD Audio Track …
Record Sound
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
30
Chèn hình ảnh động:
Insert  Movies and Sounds
Movie from Clip Organizer …
Movie from File …
Thí dụ:


Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
31
+ Nhấn chuột vào vị trí cần chèn
+ Chọn Menu Insert/ Picture/ chọn WordArt
? Hộp thoại: WordArt Gallerry
5. Chèn chữ ngh? thuật
10/21/2014
Lê Thị Phượng
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
32
Chèn hình từ Word, Excel .v.v.
Chọn hình cần chèn trong Word hoặc Excel
Edit  Copy (hoặc Ctrl-C)
Chuyển sang PowerPoint
Di chuyển đến slide cần chèn
Edit  Paste Special …  MS Office Drawing Object (hoặc Ctrl-V)
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
33
. Vẽ đồ thị trong PowerPoint
Nhập dữ liệu:
Insert  Chart
Nhập dữ liệu vào Datasheet
Thay đổi các giá trị trong đồ thị:
Nhấn chuột vào đồ thị
View  Datasheet
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
34
Thay đổi kiểu vẽ đồ thị:
Nhấn chuột vào đồ thị
Chọn đường cần thay đổi:
Nhấn phím chuột phải
Chart Type …
Chọn kiểu vẽ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
35
6. Tạo tiêu đề cuối
* Lên View/Header and footer
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
36
7. Chèn bảng
* Để chèn bảng vào slide:
Insert/Table
Xuất hiện bảng, ta nhập dữ liệu vào bảng
Vào số hàng
Vào số cột
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
37
8. Màu sắc trên slide
* Ta sử dụng các nút điều chỉnh màu sắc tên thanh Drawing
Màu nền
Màu viền
Màu chữ
III. CHÈN THÔNG TIN VÀO SLIDE :
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
38
Bài 4 TẠO HIỆU ỨNG CHO ĐỐI TƯỢNG
* Vào Slide Show/ Custom Animation
=> Xuất hiện màn hình định dạng
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
39
Màn hình tạo hiệu ứng
Thiết đặt hiệu ứng
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
40
1.Tạo hiệu ứng xuất hiện:
- Vào Add Effect /Entrance
- Chọn đối tượng cần tạo
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
41
- Chọn dạng xuất hiện tùy ý
Lựa chọn hiệu ứng
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
42
Tạo hiệu ứng xuất hiện
Chọn các hình thức xuất hiện
Bổ sung, thay đổi và xóa hiệu ứng
Nút điều khiển để tạo các hiệu ứng khác cho đối tượng
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
43
2. Tạo hiệu ứng thay đổi:
- Vào Add Effect /Emphasis
- Chọn hình thức thay đổi tùy ý
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
44
3. Tạo hiệu ứng biến mất:
- Vào Add Effect / Exit
- Chọn dạng biến mất tùy ý
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
45
4. Tạo hiệu ứng hướng đi tự do:
- Vào Add Effect / Motion Paths
- Chọn dạng đường đi tùy ý
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
46
Bài 5 LIÊN KẾT
- Chọn đối tượng cần liên kết
C1: Vào Insert /Hyperlink...
C2: Nhấp chuột phải chọn Hyperlink hoặc nhấn tổ hợp phím (Ctrl+K)
=> Xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink
1.Tạo liên kết
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
47
Không tạo
Liên kết tới ...
Chạy một chương trình
Ví dụ
OK
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
48
*Khi chọn Hyperlink to:
Slide tiếp theo
Slide kế trước
Slide đầu tiên
Slide cuối cùng
Kết thúc
Slide bất kỳ trong bài giảng
Tệp bất kỳ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
49
OK
Chọn tệp, chương trình tùy ý
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
50
+ Chọn Slide Show/ chọn Action Buttons:
- Liên kết theo ý của mình
2.Sử dụng mẫu nút có sẵn
- Liên kết về trang chủ
- Liên kết về trang trợ giúp
- Liên kết về trang thông tin
- Liên kết về trang trước
- Liên kết về trang sau
10/21/2014
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
51
+ Chọn Slide Show/ chọn Action Buttons:
- Liên kết về trang đầu tiên
2.Sử dụng mẫu nút có sẵn
- Liên kết về trang sau cùng
- Liên kết về trang văn bản
- Liên kết với đoạn nhạc
- Liên kết với đoạn fim
10/21/2014
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
52
+ Mở một văn bản được soạn ở PowerPoint
+ Mở Slide cần liên kết
+ Tạo nút liên kết
+ Chọn Mouse click/ Hyperlink to
+ Chọn File cần liên kết
+ Chọn Ok


3. Liên kết từ PowerPoint sang Word
10/21/2014
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
53
+ Insert/object/create from file/Browse/chọn tập tin/OK
+ Link/Display as icon/OK


4 Liên kết từ Word sang PowerPoint
10/21/2014
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
54
2. Thay đổi, hủy bỏ liên kết
- Chọn đối tượng đã liên kết
- Nhấp phải chuột
Thay đổi liên kết
Hủy bỏ liên kết
Ví dụ
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
55
Bài 6 ĐÓNG GÓI BÀI TRÌNH CHIẾU
-File/Package for CD -> Xuất hiện hộp thoại chọn:
( Đóng gói vào 1 thư mục)
Xuất hiện hộp thoại
1. Chọn vị trí chứa thư mục đóng gói.
2. Tạo thư mục chưa file đóng gói.
3. Kích OK
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
56
Chiều rộng
Vào File/Page Setup...
Chiều cao
Đánh số slide bắt đầu từ ...
Hướng của slide trong các chế độ View: Normal, Sorter, Show
Portrait: xoay dọc
Landscape: xoay ngang
Hướng của bản trình diễn trong các chế độ View: Notes, Handouts, Outline
Chọn mục đích sử dụng Slide

Bài 7 ĐỊNH DẠNG SLIDE VÀ IN SLIDE
1. Định dạng Slide:
Trung Tâm GDTX-HN Sông Hinh
57
2. In Slide
In tất cả
Vào File/Print… (Ctrl+P)
In slide hiện tại
In các slide được nhập vào
Số bản in
Chọn các thông số của máy in: khổ giấy in (chọn A4), độ phân giải,…
Chọn chế độ in: Slides, Handouts, Notes Pages, Outline View
Số slide/1 trang giấy (A4)