dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án điện tử mien phi,tai lieu Giáo án điện tử mien phi,bai giang Giáo án điện tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/10/2014 3:44:56 PM
Filesize: 16.27 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÔN : lịch sử
về dự giờ lớp 5b
kính chào các thầy cô giáo
Kiểm tra bài cũ :
1) Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu ?do ai chủ trì ?
2) Kết quả của hội nghị hợp nhấtcác tổ chức cộng sản là gì ?
Hãy chỉ vị trí Nghệ an –hµ Tĩnh?
Phong trào Xô viết NGHệ -TĩNH
1 Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách mạng nổ ra như thế nào? Đó là phong trào nào? Ở đâu phát triển mạnh nhất?
Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách mạng nổ ra m¹nh mÏ trong cả nước. Đó là phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1931.Nghệ -Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất.
2 Quan sát tranh hãy thuật lại diễn biến cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở nghệ -tĩnh
3.Cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 đã cho
thấy Tinh tha�n đấu tranh cuỷa nhaõn daõn
Ngheọ-Túnh Như thế nào ?

Nhân dân có tinh thần đấu tranh cao,quyết tâm đánh đuổi thực dân pháp và bè lũ tay sai.Cho dù chúng đàn áp dã man,dùng máy bay ném bom,nhiều người chết ,người bị thương nhưng không thể làm lung lạc ý chí chiến đấu của
nhân dân và ngày 12-9 trở thành ngày kỉ niệm xô viết nghệ - tĩnh
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
1 Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ Tĩnh trong những năm 1930 - 1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO
Đảng ta vừa ra đời đã đưa phong trào cách mạng bùng lên ở một số địa phương. Trong đó, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao. Phong trào này làm nên những đổi mới ở làng quê Nghệ - Tĩnh những năm 1930-1931.
Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
Người dân được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931
2. Nêu những điểm mới ở những nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh dành được chính quyền cách mạng những năm 1930 - 1931
1. So với bức ảnh "Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc" em thấy có gì khác?
Quan sát tranh, th¶o luËn nhãm3
1. Khi sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân có ruộng đất không? Họ phải cày ruộng cho ai?
1. Khi sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân không có ruộng đất. Họ phải cày thuê cho địa chủ, thực đân hay bỏ làng đi làm việc khác
Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền
- Không hề xảy ra trộm cắp.
- Bãi bỏ những tập tục mê tín dị đoan.
- Tịch thu ruộng đất của Địa chủ, xoá bỏ các thứ thuế vô lí.
- Nhân dân được nghe giải thích chính sách và bàn bạc công việc chung.
Những điểm mới ở những nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh dành được chính quyền cách mạng:
Khi được sống dưới chính quyền Xô viết, người dân có cảm nghĩ gì?
-Khi được sống dưới chính quyền Xô viết, người dân ai cũng thấy phấn khởi, thoát khỏi ách nô lệ và trở thành người chủ thôn xóm
ý nghĩa của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh nói lên tinh thần chiến đấu và khả năng làm cách mạng của nhân dân lao động.
-Khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
-ngày 12-9 trở thành ngày kỉ niệm xô viết nghệ -tĩnh
Linh hồn của phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh Nguyễn Phong Sắc
Đền thờ đồng chí Nguyễn Phong Sắc và 19 liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh
BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Ghi nhớ
Trong những năm 1930 - 1931, nhân dân Nghệ - Tĩnh đã đấu tranh quyết liệt, giành được làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Ngày 12 - 9 là ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Xễ VI?T NGH? - TINH
Than ôi nước mất nhà siêu thế không chịu nổi liệu chiều tính mau Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên Nam Đàn Nghi Lộc Hưng Nguyên Anh Sơn Hà Tĩnh một phen dậy rồi Không có lẽ ta ngồi chịu chết


Phải cùng nhau cương quyết một phen
Tổng này xã nọ kết liên
Ta hò ta hét thét lên thử nào
Trên sóng cả cờ đào phất thẳng
Dưới đất bằng giấy trắng tung ra
Giữa thành một trận sông pha
bên kia đạn sắt ,bên ta gan vàng
1 Ngày kỉ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh là ngày 12 - 9.
2. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra vào những năm 1930 - 1931.
3. Ngày 12-9-1930: Hàng vạn công nhân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh.
4. Nghệ An và Quảng Bình là những nơi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh phát triển mạnh nhất.
5.Thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào đoàn người biểu tình làm hơn 200 người chết, hàng trăm người bị thương.
Đ
Đ
S
S
Đ
TRÒ CHƠI ĐÚNG HAY SAI?
6. Suốt thời kì có chính quyền nhân dân, thường xuyên xảy ra trộm cắp.
7. Chính quyền cách mạng đã tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp chia cho nông dân, giữ nguyên các thứ thuế vô lí..
8. Đến cuối năm 1931 phong trào Xô viết bị dập tắt.
9. Ngày nay, đến Nghệ An ta sẽ nhìn thấy nghĩa trang 12 - 9.
10. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng cách mạng của nhân dân lao động.
s
S
S
Đ
Đ
TRÒ CHƠI ĐÚNG HAY SAI?