dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học môn Mỹ thuật mien phi,tai lieu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học môn Mỹ thuật mien phi,bai giang Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học môn Mỹ thuật mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/18/2014 8:00:05 AM
Filesize: 14.70 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
Trường PTDT Nội Trú huyện Bắc Yên
- -- --- ( ( ( --- -- -

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
về việc sử dụng giáo cụ trực quan
trong dạy học môn Mỹ thuật
ở trường PTDT Nội Trú - Bắc Yên – Sơn La .


Tác giả: Nguyễn Văn Quân

Đơn vị: Trường PTDT Nội Trú Bắc Yên

Năm học 2013 - 2014CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đơn xin đăng ký Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2012 – 2013
Kính gửi: Hội đồng thi đua các cấp
Tên tôi là: Nguyễn Văn Quân
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường PTDT Nội Trú – Bắc Yên – Sơn La
Lý do làm đơn:
Mỹ thuật là một bộ môn khoa học xã hội nhằm giúp học sinh tăng cường khả năng tư duy, quan sát, góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm thẩm mỹ phát triển toàn diện nhân cách của người học sinh. Cũng chính vì có bộ môn học này mà học sinh ở trường PTDT Nội Trú có thể phát huy tính sáng tạo, giảm bớt căng thẳng trong các tiết học ở các bộ môn khác, đồng thời giúp các em biết cảm nhận vẻ đẹp từ cuộc sống, thiên nhiên, đất nước và con người.
Là một giáo viên giảng dạy bộ môn mỹ thuật đã nhiều năm gắn bó với các em học sinh người đồng bào dân tộc với mong muốn giúp các em học tốt môn mỹ thuật, bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi các phương pháp thích hợp, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để vận dụng vào giảng dạy bộ môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và mong muốn lớn hơn là giúp các em có những kiến thức về mỹ thuật có kỹ năng thể hiện tốt các bài vẽ trong chương trình đã học .
Bởi vậy tôi làm đơn này kính gửi hội đồng thi đua các cấp để trình bày một sáng kiến có tên “ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học môn mỹ thuật ở trường PTDT Nội Trú - Bắc Yên”. Với sáng kiến này tôi hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn mỹ thuật ở trường THCS nói chung và trường PTDT Nội Trú huyện Bắc Yên nói riêng.
Trong sáng kiến không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, kính mong được sự đóng góp những ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường, các bạn bè đồng nghiệp, cùng Hội đồng thi đua các cấp.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Bắc Yên ngày 15 tháng 09 năm 2013
Người đăng ký


Nguyễn Văn Quân

Xác nhận của công đoàn nhà trường Xác nhận của công BGH nhà trườngMỤC LỤC:
Sô TT
 NỘI DUNG
Trang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Lý do chọn đề tài
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề.
a. Mục tiêu.
b. Nhiệm vụ.
c. Khái quát chương trình.
d. Đặc điểm từng phân môn.
e. Phương pháp trực quan trong dạy học Mỹ thuật.
* Trực quan trong dạy học Mỹ thuật.
* Phương pháp trực quan trong dạy học Mỹ thuật.
* Giáo cụ trực quan trong dạy học môn Mỹ thuật.
2.2 Thực trạng của vấn đề
a. Thực trạng.
b. Đánh giá chung.
2.3 Các biện pháp đã tiến hành giải quyết.
a. Giải pháp chung
b. Một số giải pháp khi thiết kế giáo cụ trực quan cho các phân môn trong dạy học Mỹ thuật.
* Bài soạn minh hoạ theo sách giáo khoa mỹ thuật 8
2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. Kết luận.
* Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm.