dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an gia đinh mien phi,tai lieu gia đinh mien phi,bai giang gia đinh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/15/2013 2:01:06 PM
Filesize: 1.61 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giáo viên: NGUYỄN THỊ HẠNH
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
THƠ: THĂM NHÀ BÀ
Ðến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
 
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy nhanh nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu chíp chíp
 
Gà mái miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát
Thăm nhà bà
Như mạo
Ðến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm Rồi gọi luôn
Đàn gà con Bập, bập, bập
Chúng lật đật Xúm vòng quanh
Chạy nhanh nhanh Kêu chíp chíp
Lật đật
Gà mái miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát

Trẻ đọc thơ
Trò chơi
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÀO TẠM BIỆT