dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Gia an HDNGLL - l 3 mien phi,tai lieu Gia an HDNGLL - l 3 mien phi,bai giang Gia an HDNGLL - l 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/17/2012 8:43:59 AM
Filesize: 5.01 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Tiết 6:
Các em nghe bài hát sau và cho biết: Bài hát mói vè ai, nói về điều gì?
Tìm hiểu quyền trẻ em.
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Tiết 6: Tìm hiểu quyền trẻ em.
I- Các quyền cơ bản của trẻ em:
1- Nhóm quyền sống còn :
Tức được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,...
( Chia làm 4 nhóm ) .
Mẹ cho bé ăn.
Các bé học tập tại lớp mầm non.
2 – Nhóm quyền bảo vệ :
Được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bỏ rơi, bóc lột, xâm hai,…
Một bạn bị người thân đánh đập .
Trẻ lang thang ngủ ngoài lề đường.
Trẻ bị bỏ rơi lang thang kiếm sống ngoài phố.
3 – Nhóm quyền phát triển :
Đáp ứng nhu cầu cho sự phát tiển toàn diện như được học tập, được vui chơi,..
Các bé vui chơi ở trường mầm non.
4 – Nhóm quyền tham gia : Được tham gia vào các công việc có liên quan đến bản thân như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng,…
Phiếu thăm dò được thiết kế hình thức bảng câu hỏi
với đầy đủ các tính năng hỗ trợ người tham gia thao tác dễ dàng.
Lấy ý kiến trẻ em
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Tiết 6: Tìm hiểu quyền trẻ em.
I - Các quyền cơ bản của trẻ em:
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Tiết 6: Tìm hiểu quyền trẻ em.
I - Các quyền cơ bản của trẻ em:
1- Nhóm quyền sống còn : Tức được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,…
2 – Nhóm quyền bảo vệ : Được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bỏ rơi, bóc lột, xâm hai,…
3 – Nhóm quyền phát triển : Đáp ứng nhu cầu cho sự phát tiển toàn diện như được học tập, được vui chơi,…
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.
4 – Nhóm quyền tham gia : Được tham gia vào các công việc có liên quan đến bản thân như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng,…
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.
Tiết 6: Tìm hiểu quyền trẻ em.
I - Các quyền cơ bản của trẻ em:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
II- Quyền và nghĩa vụ học tập của trẻ em .
+ Vì sao chúng ta phải học tập ?
Việc học tập là rất quan trọng. Có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội ?
1 - Về học tập, pháp luật quy định : Học tập vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mọi công dân.
+ Quyền : Mọi công dân có thể học không hạn chế, có thể học bất kì ngành nghề nào thích,…
+ Nghĩa vụ : Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc học tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) .
Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
Tiết 6: Tìm hiểu quyền trẻ em.
I - Các quyền cơ bản của trẻ em:
1- Nhóm quyền sống còn : Tức được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,…
2 – Nhóm quyền bảo vệ : Được bảo vệ khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bỏ rơi, bóc lột, xâm hai,…
3 – Nhóm quyền phát triển : Đáp ứng nhu cầu cho sự phát tiển toàn diện như được học tập, được vui chơi,…
4 – Nhóm quyền tham gia : Được tham gia vào các công việc có liên quan đến bản thân như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng,…
Thứ năm, ngày tháng 9 năm 2012.