dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GD CD: HD TK phong trào " sáng tạo trẻ" mien phi,tai lieu GD CD: HD TK phong trào " sáng tạo trẻ" mien phi,bai giang GD CD: HD TK phong trào " sáng tạo trẻ" mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2013 8:10:49 AM
Filesize: 0.01 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 25 HD/TWĐTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

( Nguồn: http://doanthanhnien.vn/doc.htm ).
HƯỚNG DẪN
Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”
---------

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện từ năm 2004 đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” nhiệm kỳ 2012 - 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Thông qua phong trào, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.
3. Phong trào phải triển khai sâu rộng trong tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh niên, cụ thể hóa tại từng cơ sở, được ghi nhận bằng những công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo cụ thể.
II. NỘI DUNG
Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo; mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến; mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai cụ thể trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên như sau:
1. Thanh niên công chức, viên chức tập trung: đề xuất các sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề trong các lĩnh vực công tác.
2. Thanh niên trường học tập trung: đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập. Nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học, chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn cao trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên.
3. Thanh niên công nhân tập trung: đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nghiên cứu thiết kế mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về khoa học kỹ thuật, công nghệ và quản lý cho thanh niên. Đảm nhận các công trình, phần việc khoa học kỹ thuật thanh niên.
4. Thanh niên đô thị tập trung: đề xuất các sáng kiến trong tổ chức, quản lý và xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.
5. Thanh niên nông thôn tập trung: ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, nhất là công nghệ sinh học; đề xuất các sáng kiến trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cải tiến, sáng chế máy móc, công cụ lao động phục vụ, hỗ trợ sản xuất. Nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức về khoa học kỹ thuật.
6. Thanh niên lực lượng vũ trang tập trung: ứng dụng khoa học công nghệ mới trong việc bảo quản, sử dụng, sửa chữa, sản xuất vũ khí, khí tài, trang thiết bị góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đề xuất các ý tưởng, sáng kiến trong luyện tập và chiến đấu, đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học.
III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN
Để phong trào “Sáng tạo trẻ” tiếp tục phát triển, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
1. Duy trì và phát triển các quỹ “Sáng tạo trẻ”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Bảo trợ tài năng trẻ”, các giải thưởng khoa học kỹ thuật… nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, đảm nhận các công trình, đề tài mang lại giá trị thiết thực.
2. Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ”, các giải thưởng nghiên cứu khoa học, cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi, các hội thi tay nghề, thi thợ giỏi…, góp phần khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên