dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an gagaga mien phi,tai lieu gagaga mien phi,bai giang gagaga mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/24/2014 2:46:32 PM
Filesize: 2.31 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài tập thực hành
POWER POINT
Lớp: 37 GDTH
Người thực hiện: Lê Tấn Lực
T?o hi?u ?ng ch?
Xuất hiện:
Tại vị trí chữ
Từ trên xuống
Từ dưới lên
Vào từ bên trái
Vào từ bên phải

Làm nổi bật đối tượng
T?o hi?u ?ng ch? (tt)
Biến mất:
Tại vị trí chữ
Từ trên xuống
Từ dưới lên
Ra bên trái
Ra bên phải

Di chuyển theo đường cho trước

Chèn hình ảnh
Insert Picture from Clip Art
Chèn hình ảnh (tt)

Insert Picture from File
Vẽ hình
Vẽ hình chữ nhật
A
B
C
D
Vẽ hình tam giác
A
B
C
H
Vẽ hình kết hợp với di chuyển
1800
Tổng 3 góc trong của Tam giác
3
1
3
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
2
3
3
1
3
2
3
3
1
2
2
2
3
2
3
2
3
Điền vào khoảng trống
9
Có 5 chú Voi
Chia thành 2 nhóm
Nhóm thứ 1
Ba chú Voi
Nhóm thứ 2
Hai chú Voi
ăn cỏ no nê
Cùng về uống nước
Đồng hồ đếm ngược
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
HẾT GIỜ
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
HẾT GIỜ
Colors
BLUE RED
YELLOW BLACK
PINK GREEN
WHITE BROWN
RED
BLUE
YELLOW
BLACK
WHITE
PINK
GREEN
BROWN
Trigger
1 bánh xe
QUAY
2 bánh xe
RUN
Buổi sáng mặt trời mọc ở hướng
đông
. . .?