dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đột biến gen mien phi,tai lieu đột biến gen mien phi,bai giang đột biến gen mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2014 9:37:53 PM
Filesize: 9.88 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
10/28/2014
1
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Giáo viên ; Nguyễn Thành Tình
Iapa-gialai
10/28/2014
2
BIẾN DỊ
Quan sát các hình ảnh sau
10/28/2014
3
Chương IV: BIẾN DỊ
BIẾN DỊ
BIẾN DỊ DI TRUYỀN
BIẾN DỊ KHÔNG DI TRUYỀN
Biến dị tổ hợp
Biến dị đột biến
Đột biến gen
Đột biến NST
Bài 21. ĐỘT BIẾN GEN
10/28/2014
4
Một mạch của đoạn gen ( a)có trình tự sau :
a
Em hãy xác định mạch còn lại của AND?
10/28/2014
5
G
X
b
a
c
d
H21.1. Một số dạng đột biến gen
10/28/2014
6
G
X
X
G
A
T
T
A
G
X
T
A
T
A
X
G
T
A
G
X
T
A
d
c
b
4
6
5
- Mất cặp X -G
- Thêm cặp T - A
Thay cặp A -T
bằng cặp G - X
- Mất một cặp nuclêôtit
- Thêm một cặp nuclêôtit
Thay cặp nuclêôtit này
Bằng cặp nuclêôtit khác

+Đoạn ADN ban đầu (a):
Có ………….. cặp nuclêôtit
5
Thảo luận:
Hoàn thành bảng:
10/28/2014
7
G
X
b
a
c
d
H21.1. Một số dạng đột biến gen
Mất một cặp nucleotit
Thêm một cặp nucleotit
Thay thế một cặp nucleotit
10/28/2014
8
Qua quan sát tranh, nghiên cứu thông tin SGK, liên hệ thực tế rút ra kết luận nguyên nhân phát sinh đột biến gen?
10/28/2014
9
Tâc h?i c?a ch?t d?c mău da cam
Mây bay M? r?i ch?t d?c mău da cam
10/28/2014
10
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
Từ năm 1961 – 1971
Hơn 75,8 triệt lít chất độc màu da cam đựơc Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam
Hơn 2 triệu nạn nhân phơi nhiễm hàng vạn đứa trẻ được sinh ra nhĩêm độc
45% diên tích rừng của miền Nam bị phá hủy
Hiện nay tại Việt Nam có khoảng :
4,8 triệu nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam
Độc tố còn lưu lại trong đất và gây độc từ 20-100 năm nữa
Tiếp tục gây đột biến gen lên thế hệ thứ 2, 3 và 4 của các nạn nhân phơi nhiễm
EM CÓ BIẾT ?
10/28/2014
11
Quan sát các hình dưới đây và cho biết đột biến nào có hại và đột biến nào có lợi cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người?
Có lợi
Có hại
Có hại
H21.4. Đột biến gen ở cây lúa(b)làm cây cứng và nhiều bông hơn ở giống gốc (a)
H21.2. Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục của cây mạ (màu trắng)
H21.3. Lợn con có đầu và chân sau dị dạng
III. Vai trò của đột biến gen:
10/28/2014
12
Đột biến tăng tính
chịu h¹n, chịu rét ở cây lúa
Có lợi
III. Vai trò của đột biến gen:
Đột biến thân lùn ở lúa
Đột biến có lợi
Đột biến bạch tạng ở cây
Đột biến có hại
10/28/2014
13
ĐGB THAY CẶP A-T
 G-X
GÂY
HỒNGCẦU HÌNH
LIỀM
(giảm khả năng vận chuyển O2)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐỘT BIẾN GEN
10/28/2014
14
ĐBG
GÂY MẤT SẮC TỐ Ở MẮT
10/28/2014
15
NGƯỜI NHIỀU NGÓN
10/28/2014
16
Câm, điếc bẩm sinh
Bé bốn chân
Bệnh bạch tạng
10/28/2014
17
CÁ SẤU BẠCH TẠNG
CÂY BẠCH TẠNG
RẮN BẠCH TẠNG
NHÍM BẠCH TẠNG
10/28/2014
18
CHUỘT ĐỘT BIẾN GEN  CHUYỂN MÀU KHÁC
10/28/2014
19
ĐỘT BIẾN GEN : LỢN CÓ 2 ĐẦU GÂY CHẾT
10/28/2014
20
ĐBG
GÂY BÉO PHÌ Ở
CHUỘT
10/28/2014
21
Bài tập
Một gen có : A= 600 Nu, G= 900 Nu. Nếu khi bị đột biến gen đột biến đó có:
a, A= 601 Nu, G= 900 Nu. Đây là đột biến gì?

b, A= 599 Nu, G= 901 Nu. Đây là đột biến gì?

c, A= 599 Nu, G= 900 Nu. Đây là đột biến gi?

d, Nếu khi đột biến số lượng thành phần các Nu không đổi, chỉ thay đổi trình tự phân bố các Nu thì đây là đột biến gì?

(Biết rằng đột biến chỉ đụng chạm tới một cặp Nu)
(Đột biến thêm 1cặp Nu G-X)
(Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X)
(Đột biến mất cặp A-T)
(Đột biến đảo vị trí giữa các cặp Nu)

10/28/2014
22
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài theo hệ thống câu hỏi SGK

-Chuẩn bị trước bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
10/28/2014
23
Trò chơi ô chữ
10/28/2014
24
1
2
3
4
5
6
10/28/2014
25
Đây là người đặt nền móng cho di truyền học
Câu 1. Ô CHỮ GỒM 6 CHỮ CÁI
10/28/2014
26
Câu 2. Ô CHỮ GỒM 9 CHỮ CÁI
Đây là đặc điểm của hai NST giống nhau về hình dạng và kích thước
10/28/2014
27
Câu 3. Ô chữ gồm 11 chữ cái
Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
10/28/2014
28
Câu 4. Ô CHỮ GỒM 6 CHỮ CÁI
Hiện tượng con cái sinh ra khác bố mẹ và khác nhau nhiều chi tiết
10/28/2014
29
Câu 5. Ô CHỮ GỒM 11 CHỮ CÁI
Nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở kì này?
10/28/2014
30
Câu 6. Ô CHỮ GỒM 9 CHỮ CÁI
Đây là đơn phân của phân tử ADN.
10/28/2014
31
1
2
3
4
5
6
10/28/2014
32
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài theo hệ thống câu hỏi SGK

-Chuẩn bị trước bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể