dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DOT BIEN CAU TRUC NST mien phi,tai lieu DOT BIEN CAU TRUC NST mien phi,bai giang DOT BIEN CAU TRUC NST mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2014 11:01:49 PM
Filesize: 1.27 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng
quý thầy - cô
về dự tiết sinh học
Lớp 9
Trường THCS Kim Tân
Đột biến gen là gì ?Có mấy dạng đột biến ? Kể tên ?

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc gen
- Các dạng đột biến : Mất , thêm , thay thế 1 cặp nucleotit
.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2 . Hãy quan sát và mô tả cấu trúc hiển vi của Nhiễm sắc thể ?
- NTS thể hiện rõ ở kì giữa nguyên phân .
- Gồm 2 crômait ( NST chị em )gắn với nhau ở tâm đông ( eo thứ nhất ) và chia nó thành 2 cánh . Một số NST có eo thứ 2 .
- Mỗi cromatit gồm một đoạn AND và protein loại histon
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
Quat sát hình :Một số dạng đột biến cấu trúc NST
NST ban đầu NST bị biến đổi cấu trúc
Chỉ điểm bị đứt
Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
Chữ cái: A,B,C...Kí hiệu một đoạn NST
Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau :
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
Quat sát hình :Một số dạng đột biến cấu trúc NST
NST ban đầu NST bị biến đổi cấu trúc
Chỉ điểm bị đứt
Chỉ quá trình dẫn đến đột biến
Chữ cái: A,B,C...Kí hiệu một đoạn NST
Gồm các đoạn ABCDEFGH
Gồm các đoạn
ABCDEFGH
Gồm các đoạn
ABCDEFGH
Mất đoạn H
Lặp lại đoạn BC
Trình tự đoạn BCD đổi lại thành đoạn DCB
Mất đoạn
Lặp đoạn
Đảo đoạn
KẾT QUẢ
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấ trúc NST.
- Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn

Gồm các đoạn ABCDEFGH
Gồm các đoạn
ABCDEFGH
Gồm các đoạn
ABCDEFGH
Mất đoạn H
Lặp lại đoạn BC
Trình tự đoạn BCD đổi lại thành đoạn DCB
Mất đoạn
Lặp đoạn
Đảo đoạn
Đột biến cấu trúc NST là gì ? Gồm những dạng nào ?
Đảo đoạn
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấ trúc NST.
- Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
Quan sát hình a, b,c :Một số dạng đột biến cấu trúc NST
a
b
c
Mất đoạn
Lặp đoạn
Đảo đoạn
Em hãy nhận dạng các dạng đột biến sau ?

Chuyển đoạn
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
II . Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân phát sinh
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
Nghiên cứu thông tin .
? Các tác nhân gây phát sinh đột biến cấu trúc NST là gì?
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
? Tác nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu trúc NST ?
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST
? Vì sao các tác nhân trên lại gây ra đột biến cấu trúc NST?
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
II . Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân phát sinh
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
2 . Vai trò :
- Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.
Quan sát hình sau .
Người bị đột biến ở mặt
Người bị đột biến ở tay
Lúa mạch thường
Lúa mạch đột biến
? Đột biến cấu trúc NST có lợi hay có hại?
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
II . Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân phát sinh
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
2 . Vai trò :
- Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.
Nghiên cứu VD 1, VD 2 SGK/66:
Ví dụ 1: Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người.

Ví dụ 2: Enzim thuỷ phân tinh bột ở một giống lúa mạch có hoạt tính cao hơn nhờ hiện tượng lặp đoạn NST mang gen quy định enzim này

? Chỉ ra đâu là đột biến có lợi, đâu là đột biến có hại? Phân biệt dạng đột biến trong 2 VD đó .

Đột biến: Mất đoạn – Có hại
Đột biến: Lặp đoạn – Có lợi
? Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật.
Vì : Phá vỡ cấu trúc của NST, gây ra sự sắp xếp lại các đoạn , biến đổi cấu trúc NST => Thay đổi sự sắp xếp hài hòa các gen trên NST, thay đổi số lượng gen =>Gây ra các rối loạn trong hoạt động của cơ thể, dẫn đến bệnh tật, thậm chí gây chết.
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
II . Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân phát sinh
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
2 . Vai trò :
- Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.

? Vậy chúng ta cần phải làm gì để hạn chế đột biến cấu trúc NST ở người ?
- Sử dụng hợp lí thuốc trừ sâu , diệt cỏ
Có ý thức chống sản xuất , sử dụng vũ khí hoá học …
Vệ sinh môi trường
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

CỦNG CỐ

Đột biến cấu trúc NST là gì? Các dạng đột biến cấu trúc NST ?


- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
-Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
CỦNG CỐ
2 . Phân biệt đột biến gen và đột biến cấu trúc NST ?
+ Khác nhau :
ĐỘT BIẾN GEN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST
-Làm biến đổi cấu trúc của gen
- Làm biến đổi cấu trúc của NST
- Gồm các dạng: mất cặp, thêm cặp, thay cặp nucleotit
- Gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn NST
Bài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
CỦNG CỐ
2 . Đột biến gen và đột biến cấu trúc NST giống nhau ở điểm nào ?

+ Giống nhau :
- Đều là những biến đổi xảy ra trên cấu trúc vật chất di truyền ( ADN hoặc NST )
- . Đều phát sinh từ tác động của môi trường ngoài và trong cơ thể
- Đều di truyền cho thế hệ sau.
- Phần lớn gây hại cho sinh vậtBài 22 - ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
I. Đột biến cấu trúc NST là gì ?
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn
II . Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
1. Nguyên nhân phát sinh
- Tác nhân bên trong (rối loạn nội bào) và tác nhân bên ngoài (vật lý, hoá học...)
- Tác nhân vật lý và hoá học là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST.
- Các tác nhân lý hoá phá vở cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của NST
2 . Vai trò :
- Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.

DẶN DÒ
- Học bài
Trả kời câu hỏi SGK
- Sưu tầm tranh ảnh Đông thực vật Đột biến nhiễm sắc thể
- Tìm hiểu Bệnh nhân Đao

Xin Chaân Thaønh Caûm Ôn
Thaày Coâ vaø Caùc Em Hoïc Sinh