dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đoi tntp HCM mien phi,tai lieu Đoi tntp HCM mien phi,bai giang Đoi tntp HCM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/20/2014 7:55:39 AM
Filesize: 1.45 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng các đ/c tham dự

CHUYÊN ĐỀ

HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN SỔ SÁCH CỦA ĐỘI
Rạch Giá, tháng 10 năm 2010
HĐĐ TỈNH KIÊN GIANG
HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN SỔ SÁCH CỦA ĐỘI
BCV: TRẦN NGỌC LƯƠNG – PHÓ BAN TNTH TỈNH ĐOÀN
SỔ SÁCH CỦA ĐỘI
* Theo quy định tại tài liệu Nghi thức đội sửa đổi : có 5 đầu sổ
1. Sổ Liên đội
2. Sổ chi đội
3. Sổ sao nhi
4. Sổ Tổng phụ trách.
5. Sổ truyền thống.
* Theo thực tế hoạt động cần thêm:
Sổ sinh hoạt dưới cờ; sổ kế hoạch sinh hoạt đội; sổ phát thanh măng non, (phát thanh học đường); sổ tổ chức các phong trào; sổ kế hoạch sinh hoạt Đội; sổ họp BCH Liên Đội;
Sổ liên đội
TIÊU CHUẨN DANH HiỆU LIÊN ĐỘI MẠNH
TiỂU SỬ ANH HÙNG….
Phần I. Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…..
Chương trình công tác chung cho cả năm
Chương trình kết quả hoạt động theo tháng, tuần.
3. Báo cáo sơ, tổng kết.
Phần II. Số liệu tổ chức đội.
1. Thống kê số liệu chung toàn liên đội.
2. Các danh hiệu thi đua.
Sổ liên đội (TT)
Phần III: Các đội hình nòng cốt.
Ban chỉ huy liên đội
Danh sách đội sao đỏ
Danh sach đội tuyên truyền viên Mon.
Danh sách đội Chữ thập đỏ.
Danh sách đội kỹ năng.
Danh sách đội nghi lễ, nghi thức.
Danh sách đội văn nghệ
Sao nhi đồng
Ban chỉ huy LĐ được tập huấn nghiệp vụ kỹ năng.
Sổ liên đội (TT)
Phần IV: Phong trào hoạt động đội
Công trình măng non.
Theo dõi các cuộc thi.
Hoạt động xã hội - từ thiện.
Đóng góp các loại quỹ.
Tổng thu-chi quỹ đội.
Thực hiện chương trình RLĐV.
Xây dựng tủ sách nghiệp vụ công tác Đội.
Những mô hình tiêu biểu trong năm.
Thành tích của liên đội.
Tổng hợp thi đua các chi đội.
Một số biểu mẫu quyết định của Đội.
Sổ chi đội
Tiêu chuẩn danh hiệu chi đội mạnh.
Tiểu sử anh hùng, danh nhân hoặc lịch sử địa danh chi Đội mang tên
Phần I. Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…..
Chương trình công tác chung cho cả năm
Mẫu biên bản Đại Hội chi Đội.
Chương trình kết quả hoạt động theo tháng, tuần.
4. Biên bản họp sơ kết. Báo cáo sơ, tổng kết.
Phần II. Số liệu tổ chức chi đội.
1. Thống kê số liệu chung toàn chi đội.
Sổ chi đội (TT)
Phần III: Các đội hình nòng cốt.
Ban chỉ huy chi đội
Danh sách học sinh, Đội viên.
Danh sách đội sao đỏ
Danh sách đội Chữ thập đỏ.
Danh sách phụ trách sao nhi đồng.
Danh sách đội nghi thức, nghi lễ.
Danh sách đội văn nghệ
Sổ chi đội (TT)
Phần IV: Phong trào hoạt động của chi đội
Theo dõi công tác Kế hoạch nhỏ.
Theo dõi các nguồn thu hoạt động phong trào
Theo dõi chương trình RLĐV
Danh sách học sinh đội viên được trang bị sổ sách.
Theo dõi thi đua của học sinh, đội viên
Danh sách Đội viên xây dựng quỹ Đội
Danh sách HSĐV được tặng quà, cấp học bổng
Gương người tốt việc tốt
Kết quả xếp loại kết quả hoạt động của chi đội
Danh sách đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”
Mẫu biên ban Đại hội CNBH.
Sổ nhi đồng
Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua.
Tiểu sử anh hùng, danh nhân hoặc lịch sử địa danh liên Đội mang tên.
Phần I. Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…..
Chương trình công tác chung cho cả năm
Chương trình hoạt động theo tháng, tuần.
3. Báo cáo sơ, tổng kết.
Phần II. Số liệu tổ chức nhi đồng.
Thống kê số liệu chung toàn trường.
Danh sách trích ngang BCH lớp nhi đồng
2. Danh sách học sinh, nhi đồng.
Sổ nhi đồng (TT)
Phần III: Các đội hình nòng cốt.
Danh sach sao nhi đồng
Danh sách phụ trách sao nhi đồng
Danh sách đội cờ đỏ
Danh sách đội văn nghệ
Sổ nhi đồng (TT)
Phần IV: Phong trào hoạt động của chi đội
Theo dõi các nguồn thu hoạt động phong trào
Theo dõi chương trình rèn luyện dự bị ĐV
Kết quả thi đua của nhi đồng
Xếp loại hoạt động của Sao nhi đồng
Danh sách học sinh nhi đồng được trang bị sổ sách
Danh sách HSĐV được tặng quà, cấp học bổng
Gương người tốt việc tốt
Xếp loại kết quả hoạt động của lớp nhi đồng
Danh sách học sinh nhi đồng đạt danh hiệu “Nhi đồng chăm ngoan - Cháu ngoan Bác Hồ”
Mẫu quyết định và một số bài hát nhi đồng.
Một số nghi lễ thủ tục cơ bản và sinh hoạt của sao nhi đồng.
Sổ tổng phụ trách
Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua
Phần I. Chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…..
Chương trình công tác chung cho cả năm
Chương trình kết quả hoạt động theo tháng, tuần.
3. Báo cáo sơ, tổng kết.
Phần II. Tổ chức Đội trong nhà trường.
Thống kê số liệu tổ chức chung.
Danh hiệu thi đua
Phần III: Các đội hình nòng cốt.
Danh sách trích ngang BCH Liên Đội.
Thống kê số liệu tổ chức Liên Đội.
Danh sách cán bộ lớp, chi Đội và phụ trách chi Đội.
Sổ tổng phụ trách (TT)
6. Công tác sao nhi đồng
7. Theo dõi sinh hoạt sao nhi đồng.
8. Theo dõi hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm
9. Danh sách học sinh, Đội viên có hoàn cảnh đặc biệt .
10. Tổng hợp các kết quả hoạt động Liên Đội.
11. Theo dõi các hoạt động xã hội – từ thiện
12. Danh sách BCH Đội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kĩ năng.
13. Theo dõi kết quả học tập, hạnh kiểm
Sổ tổng phụ trách (TT)

14. Thành tích của Liên Đội, Tổng Phụ trách trong năm học.
15. Tổng hợp thi đua trong năm học.
16. Xếp loại thi đua trong năm học.
17. Công tác khác.

SỔ TRUYỀN THỐNG
Truyền thống là nơi lưu giữ những kết quả mà liên đội đã làm được. Nhưng quan trọng hơn, không phải tất cả mọi thứ đều lưu giữ, chỉ những thứ thật sự cần thiết mà thôi. Vì thế mà mỗi người có cách lưu giữ khác nhau.Có thể thiết kế cuốn sổ như sau:
- Bìa: Nhất thiết phải bìa đỏ mạ chữ vàng, có huy hiệu Đội, có tên liên đội của bạn và năm bạn cho ra đời cuốn sổ đó.


SỔ TRUYỀN THỐNG (TT)
- Nội dung: Bạn có thể chia thành từng phần nhỏ, ví dụ như:

+ Phần thứ nhất: Lược sử truyền thống Đội (nói chung)
+ Phần thứ hai: Lược sử truyền thống địa phương, truyền thống liên đội bạn những năm trước (hoặc từ khi thành lập trường).
+ Phần thứ ba: Thành tích của liên đội (nêu các cá nhân, tập thể tiêu biểu điển hình, các danh hiệu đạt được, các phong trào lớn mà liên đội bạn đã phát động và triển khai thực hiện có kết quả) được phân kì theo từng năm học hoặc giai đoạn.

SỔ TRUYỀN THỐNG (TT)
+ Phần thứ tư: Lưu bút thời gian (có thể là những bài văn, bài thơ, những dòng lưu bút... của các liên đội trưởng, các anh chị TPT, của các đại biểu...)
+ Phần thứ năm: Các hình ảnh hoạt động của liên đội...
Tóm lại là bạn có thể nghĩ ra nhiều cách để làm cho cuốn sổ truyền thống vừa đẹp trang trọng, vừa đúng là nơi ghi lại những thành tích hoạt động của trường, của Liên Đội trong các năm học.

XIN CHÀO!
CHÚC CÁC ANH (CHỊ) LUÔN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG ViỆC