dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đoán tìm thành ngữ mien phi,tai lieu Đoán tìm thành ngữ mien phi,bai giang Đoán tìm thành ngữ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2014 10:43:03 PM
Filesize: 3.36 M
Download count: 61
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thử tài đoán tìm
Thành ngữ-tục ngữ

30 thành ngữ-tục ngữ ẩn dưới các hình ảnh, tranh vẽ được tuyển chọn biên soạn phù hơp với lứa tuôiỉ HS
Câu 1
Gợi ý: TN nói về chuyện học tập
HỌC PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH
Nhấn xem hình động
Câu 2
Câu này không khó lắm !
Học thày không tày học bạn
Câu 3
Giống như việc học tập
Năng nhặt chặt bị
Câu 4
Câu này hơi khó
Học từ trong bếp học ra, học từ ngã bảy ngã ba học v
Câu 5

So sánh nhé
Ăn lấy vóc, học lấy hay
Câu 6
Liên hệ….
Tre già măng mọc
Câu 7
1 hành động không hay
Qua cầu rút ván
Câu 8
Đừng để thế !
Sáng kiến thành tối kiến
Câu 9
Đầu voi đuôi chuột
Câu 10
Cá lớn nuốt cá bé
Câu 11
Đói cho sạch, rách cho thơm
Câu 12
Kẻ khóc người cười
Câu 13
Cáo già lộ mặt
Câu 14
Ba hoa chích chòe
Câu 15
Lá lành đùm lá rách
Câu 16
Ăn miếng trả miếng
Câu 17
Kén cá chọn canh
18
Ngồi mát ăn bát vàng
19
Trâu buộc ghét trâu ăm
20
Ông nói gà, bà nói vịt
21
Lửa thử vàng
22
Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
23
Một miệng thì kín, 9 miệng thì hở
24
Gắp lửa bỏ tay người
25
Nói như Trạng
26
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
27
Trăm voi không được bát nước xáo
28
Đàn gảy tai trâu
29
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
Câu 30
Kính già – Yêu trẻ
Câu cuối cùng
Thôi thế tạm hết
Vui như đón tết
Tuyển chọn & biên soạn : PHH
10 -2013