dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đố vui mien phi,tai lieu đố vui mien phi,bai giang đố vui mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/22/2014 8:25:50 PM
Filesize: 2.63 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đố Vui Để Học

rung chuông vàng
Luật chơi :
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và 5s để đưa ra đáp án.
* Hết 20 giây các thí sinh cho đáp án để trọng tài ghi nhận.
* Nhóm về nhất thì cả nhóm được nhận điểm thưởng (một chử ký cho mỗi em  10 điểm).
* Mổi nhóm chọn 3 câu hỏi sao cho tổng 3 câu <40.
Câu Hỏi 1
Câu Hỏi 2
Câu Hỏi 9
Câu Hỏi 8
Câu Hỏi 4
Câu Hỏi 6
Câu Hỏi 7
Câu Hỏi 3
Câu Hỏi 10
Câu Hỏi 5
rung chuông vàng
Câu Hỏi 11
Câu Hỏi 12
Câu Hỏi 13
Câu Hỏi 14
Câu Hỏi 15
Câu Hỏi 16
Câu Hỏi 17
Câu Hỏi 18
Câu Hỏi 19
Câu Hỏi 20
Câu Hỏi 21
Câu Hỏi 22
Câu Hỏi 23
Câu Hỏi 24
Câu Hỏi 25
Câu Hỏi 26
Câu Hỏi 27
Câu Hỏi 28
Câu Hỏi 29
Câu Hỏi 30
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
1-Để tìm ra giống mới: A-Sản xuất giống B-Chọn lọc giống
C-Nuôi cấy mô D-Chiết cành
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
B
rung chuông vàng
Câu hỏi 2
2-Để có đủ giống tốt cho sản xuất quy mô công nghiệp
A-Chiết cành B- Cấy mô
C-Gieo hạt D-Ghép cây
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
B
rung chuông vàng
Câu hỏi 3
3-HÃY TÌM TỪ CÒN THIẾU TRONG DẤU ….:
Tính trạng thuần chủng có kiểu gen…
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đồng hợp
rung chuông vàng
Câu hỏi 4
AA, aa, Aa,AABb, AaBb, aaBB
Hảy chọn các cá thể không thuần chủng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Aa, AABb, AaBb
rung chuông vàng
Câu hỏi 5
5-PP nào cây con có khó giử đặc tính cây bố mẹ:
A-Chiết cành B-Ghép cây
C-Gieo hạt D-Cấy mô
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C-Gieo hạt
rung chuông vàng
Câu hỏi 6
Aa,AABb, AaBb, aaBB
Hảy chọn các cá thể thuần chủng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
aaBB
rung chuông vàng
Câu hỏi 7
7-Cày phơi ải cải tạo loại đất nào sau đây
A-Đất phèn B-Đất xám bạc màu
C-Đất xói mòn trơ sỏi đá D-Đất mặn
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
A-Đất phèn
rung chuông vàng
Câu hỏi 8
8-Để vi sinh vật đất hoạt động mạnh
A-Bón phân hữu cơ hoai B-Bón phân vi lượng
C-Phân hổn hợp D-Phân hòa học
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
A-Bón phân hữu cơ hoai
rung chuông vàng
Câu hỏi 9
9-Để điều chỉnh PH đất có thể dùng
A-Phân hữu cơ hoai B-Phân vi sinh
C-Phân hóa học D- Vôi
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
D- Vôi
rung chuông vàng
Câu hỏi 10
10-Dùng phân lân chủ yếu cho
A-Bón lót B-Bón thúc
C-Bón kích thích ra hoa D-Bón nuôi trái
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
A-Bón lót
rung chuông vàng
Câu hỏi 11
Một giống cây trồng có thể thích nghi với :
A- Một điều kiện ngoại cảnh. B- Mọi điều kiện ngoại cảnh.
C- Một số điều kiện ngoại cảnh. D- một điều kiện sinh thái
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
B
rung chuông vàng
Câu hỏi 12
Mục đích của khảo nghiệm giống là :
(tìm câu sai)
A-kịp thời công nhận giống mới B-đánh giá khách quan
C- tìm ra thông tin kỷ thuật D-Nâng cao chất lượng giống
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
D
rung chuông vàng
Câu hỏi 13
Thí nghiệm nào được dùng giống tốt nhất :
A-Thí nghiệm so sánh giống B- TN kiểm tra kỷ thuật
C- TN sản xuất quảng cáo D- Khảo nghiệm giống mới nhập

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C
rung chuông vàng
Câu hỏi 14
Mục đích của sản xuất giống :(chọn câu sai)
A-Duy trì củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình.
B-Tạo ra đủ số lượng giống có chất lượng.
C- Phổ biến nhanh giống tốt.
D- Chọn ra giống mới tốt.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
D
rung chuông vàng
Câu hỏi 15
 Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.
rung chuông vàng
Câu hỏi 16
Hệ thống sản xuất giống theo thứ tự sau:
A- Nguyên chủng - Siêu nguyên chủng - xác nhận - Đại trà
B- Nguyên chủng - Siêu nguyên chủng - Đại trà - xác nhận
C- Siêu nguyên chủng - Nguyên chủng - xác nhận - Đại trà
D- Nguyên chủng - xác nhận - Siêu nguyên chủng - Đại trà
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C
rung chuông vàng
Câu hỏi17
A- Siêu nguyên chủng. 1- Có số lượng nhiều nhất.
B-Nguyên chủng. 2-Chất lượng cao độ thuần khiết cao.
C- xác nhận. 3- Được phép lưu hành.
D- Đại trà. 4- Đời kế tiếp của siêu nguyên chủng.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
1D, 2A, 3C, 4B
rung chuông vàng
Câu hỏi 18
1-Thụ phấn chéo nhằm mục đích: A-Chọn ra giống mới.
2- Tự thụ phấn nhằm mục đích: B-Tìm ra giống mới.
C- Củng cố độ thuần chủng.
D- Công nhận giống mới.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
1B, 2C
rung chuông vàng
Câu hỏi 19
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
B. Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang
Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: 
A. Trung hậu- Anh hùng- Trung dũng- Đảm đang 
B. Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang 
C. Bất khuất- Kiên cường- Đảm đang- Anh dũng 
D. Anh hùng- Bất khuất- Trung dũng- Đảm đang
rung chuông vàng
Câu hỏi 20
Tiêu chuẩn của hạt giống là gì ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Có chất lượng cao.
Thuần chủng.
Không bị sâu bệnh
rung chuông vàng
Câu hỏi 21
Thị trường là gì ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa ?
rung chuông vàng
Câu hỏi 22
 Hành tinh nào gần Mặt trời nhất ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Sao Thuỷ
rung chuông vàng
Câu hỏi 23
Năm 2012: Việt Nam là nước đứng thứ mấy trong xuất khẩu gạo ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đứng thứ nhất
Ngày 9/10, Việt Nam đã
bán ra được khoảng 5,9
triệu tấn gạo, Ấn Độ 5,6triệu
tấn và Thái Lan 5,2 triệu tấn.
rung chuông vàng
Câu hỏi 24
Những loài thú nào sau đây ăn cơm:
a- sư tử b- Dê c- hà mã d- voi
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Sư tử (con gái)
rung chuông vàng
Câu hỏi 25
Cái gì của con chim bay được mà không chìm trong nước ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Cái bóng của nó
rung chuông vàng
Câu hỏi 26
Loại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Cafe (ca: canxi, Fe: sắt)
rung chuông vàng
Câu hỏi 27
Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Cái lưỡi.
rung chuông vàng
Câu hỏi 28
Cái gì tay phải cầm được còn tay trái cầm không được?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Tay trái.
rung chuông vàng
Câu hỏi 29
Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Con người.
rung chuông vàng
Câu hỏi 30
Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Tiền
Binh ...Boong...
Binh ...Boong...